Conjunctions (and-but-so-because) (A2-B1)

Bağlaçlar konusu geniş kapsamlı bir konudur. Bu seviyede sık kullanılan ilk seviye bağlaçlara değinilecektir. Bir önceki konuda zaman bildiren bağlaçlar işlenmişti. Aşağıda verilen bağlaçlar zaman bağlaçları dışında ilk seviyelerde en sık kullanılan bağlaçlardandır. Sınava hazırlık seviyelerinde konu en ince detayına kadar işlenecektir.