Video Anlatım

Konu Testi

Çalışma Notları

Comparatives (Kıyaslama)

Türkçe cümleye “daha” anlamı katarak iki ismin veya grubun kıyaslanması için kullanılan bu yapıya Türkçe karşılaştırmalı olarak bakalım.

Cümleleri Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim.

This car is smaller than my car.

Bu araba benim arabamdan daha küçüktür.


He is taller than my brother.

O benim kardeşimden daha uzundur.


Phones are more expensive than computers.

Telefonlar bilgisayarlardan daha pahalıdır.

Comparatives - Cümle Yapısı (-er)

Comparative yapısının özelliklerini inceleyelim. 

Eğer sıfatın okunuşu tek heceden oluşuyorsa sıfatın ardına “-er” takısı ve than getirilir.

This car is fast.

This car is faster than my car.


 

He is short.

He is shorter than my brother.


 

Computers are cheap.

Computers are cheaper than phones.

“-er” takısı eklerken dikkat etmemiz gereken noktaları inceleyelim.

1 ) Eğer sıfat “-y” harfi ile bitiyor ve öncesinde sessiz  harf varsa “-y” düşer yerine “-ier” gelir.

dirty – dirtier

smelly – smellier

ugly – uglier

2 ) Eğer “sessiz + sesli +sessiz” harf üçlemesi ile bitiyorsa son sessiz harf çift yazılır.

hot – hotter

thin – thinner

big – bigger

Comparatives - Cümle Yapısı (more)​

Eğer sıfatın okunuşu tek heceden fazla ise sıfattan önce “more” sonra ise “than” getirilir.

This car is expensive.

This car is more expensive than my car.


She is successful.

She is more successful than my brother.


They are creative.

They are more creative than us.

Comparatives - Cümle Yapısı (Düzensiz Sıfatlar)​

Bazı sıfatlar düzensizdir ve bir kurala göre hareket edilmez.

Aşağıda sık kullanılan düzensiz sıfatlar bulunmaktadır. Zaman içinde ezberlemenizde fayda vardır.

good (iyi) – better (daha iyi)


 

bad (kötü) – worse (daha kötü)


 

much (fazla) – more (daha fazla)


 

many (fazla) – more (daha fazla)


 

little (az) – less (daha az)

Comparatives - Cümle Yapısı (than)​

Bazı durumlarda sıfatlardan sonra gelen “than” cümlede bulunmayabilir.

Eğer bahsedilen iki isim de önceden biliniyorsa, ikinci ismi cümlede kullanmayabiliriz. Dolayısıyla “than” kullanımına gerek kalmaz.

Istanbul is a nice city. However, Izmir is better (than Istanbul).


 

She hates math. I think English is worse (than math).

Comparatives - Cümle Yapısı (as ...... as)​

Sıfatları kullanarak eşitlik ifade etmek istenildiği zaman ise “as … as” kalıbı kullanılır.

Cümleleri Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim.

My hair is as long as your hair.

Benim saçım senin saçın kadar uzundur.


 

I am as tall as your sister.

Ben kız kardeşin kadar uzunum.

“as … as” kalıbı “not” ekiyle beraber kullanıldığında kıyaslama anlamına gelebilir.

My hair isn’t as long as your hair.

Your hair is longer than my hair.


 

I am not as tall as your sister.

Your sister is taller than me.

*Örnek cümleler aynı anlama gelmektedir.


olgu

Cepte İngilize Yazarı

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir