Have/Has-Have got/Has got (A1-A2)

1- KONU ANLATIMI

2- KONU TESTİ

Çalışma Notları

Have / Has & Have got / Has got

Türkçe karşılığı sahip olmak olan bu fiillerin İngilizce cümlelerde geniş zamanda kullanımlarını göreceğiz.

have / has” ile “have got / has got” farklı cümle yapıları ile kullanılır.

İlk olarak “have / has” kullanımına bakalım.

Have/Has-Have got/Has got (A1-A2) 1 sv20993 521509290

Subject + have / has + Object

I (S) + have (V) + a car (O).

*Yukarıdaki örnek cümlede “have / has” Geniş Zaman ile kullanılmıştır. Cümle ” Ben bir arabaya sahibim” anlamında kullanılmaktadır.

Şimdi ise have got / has got kullanımını inceleyelim.

Have/Has-Have got/Has got (A1-A2) 1 sv20993 521509290

Subject + Verb + Object

I (S) + have got (V) + a car(O).

*Yukarıdaki örnek cümlede “have / has” Geniş Zaman ile kullanılmıştır. Bu cümle de ” Ben bir arabaya sahibim” anlamında kullanılmaktadır. “have / has” ile have got / has got arasında anlam farkı yoktur!

have / has” ile cümlelerin nasıl kurulduğuna, hangi kurallarla oluşturulduğuna bakalım.

1) I, You, We, They özneleri ile fiilin ek almamış hali “have” kullanılır.

  Have/Has-Have got/Has got (A1-A2) 1 sv20993 521509290

  I have a mobile phone.

  You have nice shoes.

  2) He, she, it özneleri ile ise “-s” takılı hali yani “has” kullanılır.

  Have/Has-Have got/Has got (A1-A2) 1 sv20993 521509290

  She has a dog.

  He has two sisters.

  Yukarıya ek olarak “have got / has got” ile cümlelerin nasıl kurulduğunu inceleyelim.

  I, You, We, They özneleri ile ek almaz, yani “have got” kullanılır.

  He, she, it özneleri ile ise “-s” takılı hali yani “has got” kullanılır

  Have/Has-Have got/Has got (A1-A2) 1 sv20993 521509290

  I have got a cat.

  You have got a brother.

  She has got a mobile phone.

  He has got two sisters.

  Have / Has & Have got / Has got Olumsuz Cümleler

  “Have / Has” ile olumsuz cümleler nasıl kurulur bakalım.

  • I, you, we, they özneleri takı almadığı için “don’t+have
  • He, she, it öznelerinde yardımcı fiile “-s” takısı eklendiği için fiile tekrar takı eklenmez ve “doesn’t+have” şeklinde kullanılır.

  Özne(S) + do(es) + not + have(V) + Nesne(O)

  Have/Has-Have got/Has got (A1-A2) 1 sv20993 521509290

  + I have a cat.

  I don’t have a cat.


  + You have a brother.

  –  You don’t have a brother.


  + She has a mobile phone.

  –  She doesn’t have a mobile phone.


  + He has two sisters.

  He doesn’t have two sisters.

  Bu bölümde ise “have got / has got” ile olumsuz cümleler nasıl kurulur öğrenelim .

  • I, you, we, they özneleri takı almadığı için “have+not+got
  • He, she, it öznelerinde fiile “-s” takısı eklendiği için “has+not+got” şeklinde kullanılır.

  Özne(S) + have(has) + not + got + Nesne(O)

  Have/Has-Have got/Has got (A1-A2) 1 sv20993 521509290

  + I have got a cat.

  I haven’t got a cat.


  + You have got a brother.

  –  You haven’t got a brother.


  + She has got a mobile phone.

  She hasn’t got a mobile phone.


  + He has got two sisters.

  He hasn’t got two sisters.

  Have / Has & Have got / Has got Soru Cümleleri

  have / has” ile soru cümleleri nasıl kurulur bu bölümde ona bakalım.

  • I, you, we, they özneleri ile soru cümlesi kurarken “do” yardımcı fiili özneden önce kullanılır.
  • He, she, it öznelerinde yardımcı fiile “-s” takısı eklendiği için fiile tekrar takı eklenmez ve özneden önce “does” gelir.
  • Bilgi isteyen sorularda “Wh-” soru kelimeleri cümlenin başına gelir.

  Do(es) + Özne (S) + have (V) + Nesne (O) ?

  Have/Has-Have got/Has got (A1-A2) 8 sv20993 521509290

  + I have a cat.

  Do you have a cat?


  + She has a mobile phone.

  Does she have a mobile phone ?


  + She has two cars.

  Why does she have two cars ?

  have got / has got” ile ise soru cümleleri farklı bir yapıda oluşur.

  • I, you, we, they özneleri ile soru cümlesi kurarken “have” yardımcı fiili özneden önce kullanılır.
  • He, she, it öznelerinde fiile “-s” takısı eklendiği için özneden önce “has” gelir.
  • Bilgi isteyen sorularda “Wh-” soru kelimeleri cümlenin başına gelir.

  Have(has) + Özne (S) + got  +Nesne (O) ?

  Have/Has-Have got/Has got (A1-A2) 1 sv20993 521509290

  + I have got a cat.

  Have you got a cat?


  + She has got a mobile phone.

  Has she got a mobile phone ?


  + She has got two cars.

  Why has she got two cars ?

  Have / Has & Have got / Has got Soru Cümlelerin Cevaplanması

  have / has” soru cümlelerinin nasıl cevaplandığına bakalım.

  • Yes/ No soru cümlelerine kısa cevap verilir.
  • Bilgi isteyen sorulara cümle kurarak cevap verilir.

  Have/Has-Have got/Has got (A1-A2) 1 sv20993 521509290

  Do you have a cat?

  Yes, I do.


  Does she have a mobile phone ?

  Yes, she does.


  Why does she have two cars ?

  Because, she has a big family.

  have got / has got” yapısıyla soru cümlelerinin cevaplanması biraz daha farklıdır.

  • Yes/ No soru cümlelerine kısa cevap verilirken “do/does” yerine “have/has” kullanılır.
  • Bilgi isteyen sorulara cümle kurarak cevap verilir.

  Have/Has-Have got/Has got (A1-A2) 1 sv20993 521509290

  Have you got a cat?

  Yes, I have.


  Has she got a mobile phone ?

  No, he hasn’t.


  Why has she got two cars ?

  Because, she has a big family.

  Have / Has & Have got / Has got Kullanılan Durumlar

  1) Sahip olduğumuz nesneleri söylerken

  Have/Has-Have got/Has got (A1-A2) 1 sv20993 521509290

  I have got a computer.

  Ben bir bilgisayara sahibim.

  2) Aile üyelerinden bahsetmek için.

  Have/Has-Have got/Has got (A1-A2) 1 sv20993 521509290

  He has a brother.

  Onun bir erkek kardeşi var.

  3) Hastalıklardan bahsederken

  Have/Has-Have got/Has got (A1-A2) 1 sv20993 521509290

  My sister has a cold.

  Kız kardeşimin soğuk algınlığı var.

  Have / Has & Have got / Has got Pratik Bilgiler

  1 ) Olumlu cümlelerde I, you, we, they özneleriyle “have/have got” kullanılır.

  2) Olumlu cümlelerde he, she, it özneleriyle “has/has got” kullanılır.

  3) İçinde “got” olmayan olumsuz ve soru cümlelerinde asla “has” kullanılmaz. Onun yerine “does/doesn’t+have” kullanılır.

  4) Olumsuz ve soru cümlelerinde “got” var ise “don’t/doesn’t” kullanılmaz. Onun yerine “haven’t/hasn’t” kullanılır.

  5) “have/has breakfast“, “have/has a shower” gibi sahip olmak anlamına gelmeyen kalıplarda “have got/has got” kullanılmaz.

  Have/Has-Have got/Has got Konu Anlatımı Elementary (A1-A2)
  Have/Has-Have got/Has got (A1-A2) 15 Have has

  Have/Has-Have Got/Has Got yapıları İngilizce cümlelerde sahip olmak anlamında kullanılan yapılardır. Cümlede kullanımına değişiklik gösterirler.

  Kurs Sağlayıcı: Organization

  Kurs Sağlayıcı Adı: Cepte İngilizce

  Kurs Sağlayıcı URL'si: https://ucretsizingilizceders.com/

  Editörün değerlendirmesi:
  4.89

  olgu

  Cepte İngilize Yazarı