Elementary Konuları (A1-A2)

Was / Were – Geçmişte Be Fiili (A1-A2)

Daha önceki konularda “be” fiilinin isim ve sıfat cümlelerinde kullanıldığını ve cümleye “-dır, -dir” anlamında eklendiğini görmüştük. Şimdi ise aynı kullanımın Geçmiş zamanda nasıl yapıldığına bakacağız.

Geniş/Şimdiki Zaman ve Geçmiş Zamanı karşılaştırarak örnekleri inceleyelim.

konu anlatımı & testler & ders notları

Pre-Intermediate Konuları (A2-B1)

am-is-are-was-were-do-does-did

Am-Is-Are & Do – Does (A2-B1)

İngilizce öğrenmeye yeni başlayan kişiler genellikle kulak alışkanlığına göre hareket etmektedirler.

Mesela “I” öznesini görünce daha önceki bilgilerinden dolayı ilk akla gelen “am” yardımcı fiili olmaktadır. Bu her zaman doğru değildir. Bu iki yapı birbirlerinden net bir şekilde ayrılmaktadır.

konu anlatımı & testler & ders notları

Conjunctions (and-but-so-because) (A2-B1)

Bağlaçlar konusu geniş kapsamlı bir konudur. Bu seviyede sık kullanılan ilk seviye bağlaçlara değinilecektir. Bir önceki konuda zaman bildiren bağlaçlar işlenmişti. Aşağıda verilen bağlaçlar zaman bağlaçları dışında ilk seviyelerde en sık kullanılan bağlaçlardandır. Sınava hazırlık seviyelerinde konu en ince detayına kadar işlenecektir.

konu anlatımı & testler & ders notları