Elementary
Konuları (A1-A2)


Pre-Intermediate
Konuları (A2-B1)


Ortak Zorunlu
İngilizce Dersleri


Uzaktan Eğitime
Destek


English
News


Tüm
Konular

Was / Were – Geçmişte Be Fiili (A1-A2)

Daha önceki konularda “be” fiilinin isim ve sıfat cümlelerinde kullanıldığını ve cümleye “-dır, -dir” anlamında eklendiğini görmüştük. Şimdi ise aynı kullanımın Geçmiş zamanda nasıl yapıldığına bakacağız.

Geniş/Şimdiki Zaman ve Geçmiş Zamanı karşılaştırarak örnekleri inceleyelim.

Öğrenmeye Devam Et »

Can / Can’t – ebilmek (A1-A2)

Başıktan da anlışılabileceği gibi can / can’t Türkçe ‘de karşımıza “-e bilmek” şeklinde çıkmaktadır. Anlamlarına bakmadan önce nasıl kullanıldığını inceleyelim.

İlk olarak Olumlu Cümle yapısına bakalım.

Öğrenmeye Devam Et »

Have/Has-Have got/Has got (A1-A2)

Türkçe karşılığı sahip olmak olan bu fiillerin geniş zamanda kullanımlarını göreceğiz.

“have / has” ile “have got / has got” farklı cümle yapıları ile kullanılır.

İlk olarak “have / has” kullanımına bakalım.

Öğrenmeye Devam Et »

Verb BE ( am is are ) – Be Fiili (A1-A2)

“Be” fiili isim ve sıfat cümlelerinde kullanılır ve cümle bir hareket veya eylem bildirmez. Bir yerde bulunma bir nesneyi veya o nesnenin durumunu tanımlama cümleleri genellikle isim veya sıfat cümleleridir. Cümlenin içinde fiil olmadığı için de fiil yerine “be” fiili kullanılır.

Öğrenmeye Devam Et »

Uzaktan Eğitime Destek / Day 12

Uzaktan Eğitim / Günlük Soru 1 Konuyla İlgili Daha Fazla Soru & Konu Anlatımı & Ders Notları İçin Tıklayın. Uzaktan Eğitim / Günlük Soru 2 Konuyla İlgili Daha Fazla Soru & Konu Anlatımı & Ders

Öğrenmeye Devam Et »

Uzaktan Eğitime Destek / Day 10

Uzaktan Eğitim / Günlük Soru 1 Konuyla İlgili Daha Fazla Soru & Konu Anlatımı & Ders Notları İçin Tıklayın.  Günlük Soru 1  Video Cevap Sözlük Uzaktan Eğitim / Günlük Soru 2 Uzaktan Eğitim / Video

Öğrenmeye Devam Et »

SMART CHOICE -Online Practice KAYIT

Online Practice Kayıt Aşamaları Kitaplarınızın online kaydını gerçekleştirmek için aşağıdaki aşamaları dikkatli bir şekilde uygulamanız gerekmektedir. Aksi takdirde çalışmalarınızı göremeyebilirim. Öncelikle kitap kaydını gerçekleştirmek için  https://sc3e.ouponlinepractice.com/ sitesine gitmeniz gerekmektedir. İlk ekranda Go to Online Practice

Öğrenmeye Devam Et »

Unit 5: Sports

Yüksek Öğretim Kurumları içeriğine uygun Ortak Zorunlu İngilizce Derslerine yönelik konular ve kelimeler içeren çalışma sayfasıdır.

Öğrenmeye Devam Et »

Past Continuous Tense (A2-B1)

Geçmişte belirli bir süre devam eden ve yine geçmişte sonlanan eylemler için kullanılır. Past Continuous Tense ile ilgili konu videosu, açıklamalı alıştırmalar ve detaylı örneklerle dolu ders notları için tıklayın.

Öğrenmeye Devam Et »

Conjunctions (and-but-so-because) (A2-B1)

Bağlaçlar konusu geniş kapsamlı bir konudur. Bu seviyede sık kullanılan ilk seviye bağlaçlara değinilecektir. Bir önceki konuda zaman bildiren bağlaçlar işlenmişti. Aşağıda verilen bağlaçlar zaman bağlaçları dışında ilk seviyelerde en sık kullanılan bağlaçlardandır. Sınava hazırlık seviyelerinde konu en ince detayına kadar işlenecektir.

Öğrenmeye Devam Et »

Am-Is-Are & Do – Does (A2-B1)

İngilizce öğrenmeye yeni başlayan kişiler genellikle kulak alışkanlığına göre hareket etmektedirler.

Mesela “I” öznesini görünce daha önceki bilgilerinden dolayı ilk akla gelen “am” yardımcı fiili olmaktadır. Bu her zaman doğru değildir. Bu iki yapı birbirlerinden net bir şekilde ayrılmaktadır.

Öğrenmeye Devam Et »