Adverbial Clauses of Purpose & Contingency (YDS-YÖKDİL-YDT) 

Adverbial Clauses of Purpose & Contingency(YDS-YÖKDİL-YDT) ADVERBIAL CLAUSES OF PURPOSE & CONTINGENCYDERS NOTLARI Subordinating Conjunctions of Purpose so thatfor the purpose that in order thatlest* Ana cümlenin eylemine amaç bildiren bir zarf cümlesi eklemek amacıyla kullanılan bu bağlaçların olumlu olanları genellikle “-sın diye” çevirisiyle yan cümleye eklenir. As it is Devamı…

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT) 

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts(YDS-YÖKDİL-YDT) ADVERBIAL CLAUSES – TRANSITIONS OF CONTRASTSDERS NOTLARI İngilizcede zıtlık bildiren yapılar 3 başlık altında toplanır. 1 – Concessive Contrasts Bu başlık altında kullanılan zıtlık yapıları beklenmedik ve şaşırtıcı bir durum belirtirler. They met a boy called Alexander although they expected to meet a girl. Devamı…

Adverbial Clauses – Transitions of Time (YDS-YÖKDİL-YDT) 

Adverbial Clauses – Transitions of Time(YDS-YÖKDİL-YDT) ADVERBIAL CLAUSES – TRANSITIONS OF TIMEDERS NOTLARI Subordinating Conjunctions of Time when(just) asafterbeforelong / until beforetill/until(ever) sinceimmediately afteras soon ashardly/barely/scarcely …… whenevery time  whileonceuntil afterby the timesince beforenot untilas long assoon afterthe momentno sooner …. thanwhenever Bu bağlaçların ardından cümle (SVO) gelir ve cümleler Devamı…

Adverbial Clauses – Transitions of Result (YDS-YÖKDİL-YDT)

Adverbial Clauses – Transitions of Result(YDS-YÖKDİL-YDT) ADVERBIAL CLAUSES – TRANSITIONS OF RESULTDERS NOTLARI Subordinating Conjunctions of Result so …. that It is because SVO (Cause) that such …. that It is because of Noun* (Cause) that Bu bağlaçların ardından cümle (SVO) gelir ve cümleler sonuç bildirirler. Bu durumda bulundukları zarf cümlesi daima Devamı…

Adverbial Clauses – Transitions of Cause (YDS-YÖKDİL-YDT)

Adverbial Clauses – Transitions of Cause(YDS-YÖKDİL-YDT) ADVERBIAL CLAUSES – TRANSITIONS OF CAUSEDERS NOTLARI Subordinating Conjunctions of Cause as since because now that seeing that in that* inasmuch as seeing as on the grounds that Bu bağlaçların ardından cümle (SVO) gelir ve cümleler sebep bildirirler. Bu durumda ana cümle daima sonuç Devamı…

Subordinating Conjunctions (YDS-YÖKDİL-YDT)

Subordinating Conjunctions(YDS-YÖKDİL-YDT) SUBORDINATING CONJUNCTIONSDERS NOTLARI Subordinating ConjunctionsGenel Kurallar Bu bağlaçlar bağımlı cümleleri bağımsız cümlenin zarfı haline getirirler. Bu sebeple bu bağlaçların ardından gelen cümlelere Adverbial Clause denir. Adverbial Clause bağımsız olan ana cümlenin zamanı, sebebi, koşulu gibi durumları vermek için kullanılır. When were you watching T.V? I was watching T.V at Devamı…

Paired Conjunctions (YDS-YÖKDİL-YDT)

Paired Conjunctions(YDS-YÖKDİL-YDT) PAIRED CONJUNCTIONSDERS NOTLARI Paired Conjunctions Adından da anlaşılacağı üzere çift olarak kullanılan bağlaçlardır. Kendi içinde farklı kullanımları vardır. Aşağıda örnekleri ile birlikte çift olarak kullanılan bağlaçlar açıklanacaktır. Paired ConjunctionsBOTH …. AND İki aynı tür kelimeyi bağlar. Cümleye olumsuzluk katmaz. Öznede kullanılmışsa fiil çoğul kullanılır. In Islam, both men Devamı…

Coordinating Conjunctions (YDS-YÖKDİL-YDT)

Coordinating Conjunctions(YDS-YÖKDİL-YDT) COORDINATING CONJUNCTIONSDERS NOTLARI Coordinating ConjunctionsGenel Kurallar FANBOYS olarak bilinen bu bağlaçlar aynı türden  kelimeleri veya bağımsız cümleleri bağlarlar. Genellikle öncelerinde virgül kullanılmasına rağmen virgül kullanımı şart değildir. Yerleri sabittir, değişmez. Coordinating ConjunctionsAND Benzer iki aynı tür kelimeleri veya bağımsız cümleleri bağlar. Men and women are basically alike when Devamı…