Video Anlatım

Konu Testi

Çalışma Notları

Present Simple & Present Continuous Tense

Present Simple Tense genellikle/sürekli yapılan eylemleri, Present Continuous ise geçici durumları anlatır.

I usually go to work by bus.

(Genellikle)

I am driving to work today.

(Geçici)

Bu iki farklı zamanı bazen aynı cümle içinde de kullanabiliriz.

She often cooks at home, but today she is going out to eat.

Sürekli tekrarlanan eylemler normal şartlar altında Present Simple Tense ile kurulurken cümle sürekli olmasına rağmen rahatsızlık içeren bir eylem içeriyorsa Present Continuous Tense tercih edilmelidir.

The postman always delivers our mails on time.

*Eylem sürekli tekrar edilmekte ve rahatsızlık içermediği için Present Simple Tense Kullanılmıştır.


I hate this postman. He is always delivering or mails late. 

*Eylem sürekli tekrar edilmesine rağmen cümle rahatsızlık bildirdiği için cümlede Present Continuous Tense kullanılmıştır.

Türkçe’de “-yor” eki gelen her fiili İngilizce’de Present Continuous olarak kullanamayız..

Öncelikle bilmeniz gerekiyor ki İngilizce bir cümle kurarken Türkçe’sine göre hareket etmek yanlış cümle kurmakla sonuçlanabilir. Çünkü iki dilin zaman kavramları bazı noktalarda uyuşmamaktadır.

Aşağıdaki örnekleri incelediğinizde durumu daha iyi anlayacaksınız.

Seni seviyorum. 

I love you.

*Türkçe’de bulunan “-yor” eki bizim aklımıza “Şimdiki Zamanı” getirir  ve İngilizce cümlede bunu genellikle “Present Continuous” ile veririz. Fakat “love” gibi bazı İngilizce fiiller Türkçe’de “-yor” eki almasına rağmen genel bir durum bildirdiği için İngilizce’de Present Continuous Tense ile kullanılmaz.

Stative Verbs

Present Continuous ile kullanımı tercih edilmeyen fiilleri inceleyelim. Bu fiillere stative verbs ( durum bildiren fiiller ) denir.

1 – İstem dışı duyu fiilleri: “see, sound, smell, taste, notice, hear, feel …”

This music sounds great!

Bu müzik kulağa hoş geliyor.

*Türkçe çevirisi “-yor” şeklinde yapılsa da “sound” fiili İngilizce’de Present Simple Tense ile yapılır.

2 – Duygu ve düşünceleri ifade eden fiiller: “love, like, adore, want, wish, desire, believe, hate, loathe, fear..”

I hate football.

Futboldan nefret ediyorum.

He wants to be happy.

O mutlu olmak istiyor.

*İki örnekte de Türkçe fiiller “-yor” eki almasına ragmen durum bildirdikleri için İngilizce fiiller Present Simple Tense ile kullanılmıştır.

3 – Sahiplik bildiren fiiller: “have, own, posses, belong, owe”

I have* a mobile phone.

She owns a car.

Sahiplik bildiren fiiller daima Present Simple Tense ile kullanılır.

*have fiili farklı anlamlarda kullanıldığı cümlelerde “-ing” eki alabilir.

4 -Diğer fiiller: “know, understand, expect, forget, remember, trust, realize, agree, mean, perceive, seem/appear, need, suppose”

It seems weird.

Garip görünüyor.


I trust you.

Sana güveniyorum

Anlamına Göre Değişenler

Bu sayfaya kadar bahsettiğimiz fiillerin çoğu “-ing” eki almazlar. Fakat bu kuralın da istisnaları vardır. Aşağıda bazı fiillerin anlamlarına göre istisna kullanımlarına bakacağız.

be : ‘be’ fiili “olmak” anlamına gelir ve genellikle durum bildirir ama ‘continuous tense’lerde kullanılırsa “davranmak, hareket etmek” anlamına gelir. 

She is* tired.

O yorgundur.

He is being silly.

Aptalca davranıyor.

*be fiili Present Simple Tense ile birlikte am/is/are şeklinde kullanılır.

think: ‘think’ fiili “fikir beyan ederken ya da zannetmek/sanmak” anlamında kullanıldığında durum fiilidir ama “düşünmek” anlamında kullanırsak hareket fiili olur.

She thinks I’m intelligent.

Benim zeki olduğumu sanıyor.


I am thinking of you.

Ben seni düşünüyorum.

have: ‘have’ “sahip olmak” anlamında kullanıldığında durum fiilidir. “yapmak” anlamında kullanılırsa hareket bildirir.

She has two sisters.

Onun iki kız kardeşi var.

They are having breakfast.

Onlar kahvaltı yapıyorlar.

see: ‘see’ fiili “anlamak” anlamında kullanıldığında durum; “buluşmak, görüşmek ya da ilişkisi olmak” anlamında kullanıldığında hareket fiilidir.

I see what you mean.

Ne demek istediğini anlıyorum.


We‘re seeing friends at the weekend.

Haftasonu arkadaşlarla görüşüyoruz.

taste: ‘taste’ fiili “tadı olmak” anlamında kullanıldığında durum fiili, “tatmak” anlamında kullanıldığında ise hareket fiilidir.

This food tastes terrible.

Bu yiyeceğin tadı berbattır.


I am tasting it.

Onun tadına bakıyorum.

feel: ‘feel’ fiili “Fikir belirtmek, düşünmek” anlamında kullanıldığında durum fiilidir ama “Fiziksel durum” ile ilgiliyse hem durum hem de hareket fiili olarak kullanılabilir.

He feels that you are angry.

Kızgın olduğunu düşünüyor.


He feels / is feeling sick.

O hasta hissediyor.

look: “Görünmek” anlamına gelirse durum fiilidir ama “Bakmak” anlamına gelirse hareket fiilidir.

You look great.

Harika görünüyorsun.


That girl is looking at me.

O kız bana bakıyor.

Video Sözlük
Öncelikle öğrenmek istediğiniz kelimeyi aratın, kelimenin geçtiği binlerce video bulun, videonun alt yazılarından isterseniz aradığınız kelimenin isterseniz de alt yazıda bulunan herhangi bir kelimenin anlamını üzerine tıklayarak öğrenebilirsiniz. Uygulamayı kullanmak için çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir. Visit YouGlish.com

Avatar

olgu

Cepte İngilize Yazarı

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam Engelleyici Algıladı!

Lütfen reklam engelleyicinizi kaldırın veya reklamsız abonelik için uygulamayı indirin.

Cepte İngilizce APP