Infinitive of Purpose – Amaç Mastarı (A2-B1)

Video Anlatım

Konu Testi

Çalışma Notları

Infinitive of Purpose (Amaç Bildiren Mastar)

Bu yapı bir cümlenin içinde iki fiil kullanılırken bir tanesi ana fiil diğeri cümlenin amacı olarak kullanılır.

Bir cümlede amaç bildirmek için amaç bildiren fiillden önce “to” kullanılır.

Örneği inceleyelim.

Infinitive of Purpose - Amaç Mastarı (A2-B1) 1 sv20993 521509290

She stopped to talk with me.

Benimle konuşmak için durdu.

Örnek cümlede “stop (durmak)” cümlenin esas fiilidir. “Talk (konuşmak)” ise amaç bildirir. Durmasının amacı konuşmak olduğu için “talk” fiilinden önce “to” kullanılmıştır.

In order to / so as to

Aynı anlamı başka yapılarla da verebiliriz.

Fiillere amaç anlamı vermek için “in order to” veya “so as to” yapılarını da kullanabiliriz.

Infinitive of Purpose - Amaç Mastarı (A2-B1) 1 sv20993 521509290

Ali studies hard in order to pass the test.


 We work overtime so as to buy a car.

OLUMSUZLUK / KAÇINMA

Amaç bildiren mastarlar olumsuz olarak da kullanılabilirler. Bu tür kullanımlar genellikle kaçınma anlamında kullanılır.

Olumsuz amaç / kaçınma bildirmek için yapıların içinde “not” eki kullanırız.

Infinitive of Purpose - Amaç Mastarı (A2-B1) 3 sv20993 521509290

Burcu went on a diet in order not to gain weight.

(Burcu kilo almamak için diyete girdi.)


 

They stopped suddenly so as not to have an accident.

(Kaza yapmamak için aniden durdular.)

FOR

“For” yapısı da Türkçede için anlamında kullanılır, fakat İngilizcede “to” ile aralarında keskin bir fark vardır. “For” isimler için “to” ise fiiller için kullanılır.

  

Infinitive of Purpose - Amaç Mastarı (A2-B1) 1 sv20993 521509290

She left to buy some milk.


She left for some milk.

 


olgu

Cepte İngilize Yazarı