Future Simple Tense
(YDS-YÖKDİL-YDT)

DERS NOTLARI

Future Simple Tense ile cümlenin verdiği anlama göre bir kaç farklı yapı ve gelecek ifadesi barındıran cümle yapısı kullanılmaktadır. Sırayla bu yapılara ve anlamlarına bakacağız.

1 – Will / Shall

2- Be going to

3 – Be (about/likely) to

Future Simple Tense "Will & Shall"
İsim & Sıfat Cümlelerinde Cümle Yapısı

I, You, We, They, He, She, It
+will + be
will not / won’t + be
?(Wh-) will + Sbj+ be

 Örnekleri Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim.

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

I think there will be another storm.

Bence başka bir fırtına olacak.

We won’t be tired after school.

Okuldan sonra yorgun olmayacağız.

When will it be available to use ?

Kullanmaya ne zaman elverişli olacak?

Sıfat Cümlesi             İsim Cümlesi

Future Simple Tense "Will & Shall"
Fiil Cümlelerinde Cümle Yapısı

I, You, We, They, He, She, It
+will + V1
will not / won’t + V1
?(Wh-) will + Sbj+ V1

Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim. 

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 2 sv20993 521509290

We will eat lunch soon.

Birazdan öğle yemeği yiyeceğiz.

They won’t attend the lesson.

Onlar derse katılmayacaklar.

When will you come home ?

Eve ne zaman geleceksin?

Future Simple Tense "Be Going to"
İsim & Sıfat Cümlelerinde Cümle Yapısı

IHe, She, ItYou, We, They
+am
going to + be
is
going to + be
are
going to + be
am not
going to + be
is not (isn’t)
going to + be
are not (aren’t)
going to + be
?(Wh-) am + Sbj
going to + be
(Wh-) is + Sbj
going to + be
(Wh-) are + Sbj
going to + be

Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim. 

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 2 sv20993 521509290

I am going to be a teacher in two months.

İki ay içinde öğretmen olacağım.

It isn’t going to be rainy today.

Hava bugün yağmurlu olmayacak.

Are you going to be in Paris next week ?

Önümüzdeki hafta Paris’te olacak mısın?

Sıfat Cümlesi                   İsim Cümlesi

Future Simple Tense "Be Going to"
Fiil Cümlelerinde Cümle Yapısı

IHe, She, ItYou, We, They
+am
going to + V1
is
going to + V1
are
going to + V1
am not
going to + V1
is not (isn’t)
going to + V1
are not (aren’t)
going to + V1
?(Wh-) am + Sbj
going to + V1
(Wh-) is + Sbj
going to + V1
(Wh-) are + Sbj
going to + V1

Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim. 

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 2 sv20993 521509290

We are going to play tennis tomorrow.

Yarın tenis oynayacağız.

It isn’t going to rain today.

Bugün yağmur yağmayacak.

Are you going to travel alone ?

Yalnız mı seyahat edeceksin?

Future Simple Tense "Be (About / Likely) to"
İsim & Sıfat Cümlelerinde Cümle Yapısı

IHe, She, ItYou, We, They
+am
(about / likely) to + be
is
(about / likely) to + be
are
(about / likely) to + be
am not
(about / likely) to + be
is not (isn’t)
(about / likely) to+be
are not (aren’t)
(about / likely) to + be
?(Wh-) am + Sbj
(about / likely) to + be
(Wh-) is + Sbj
(about / likely) to + be
(Wh-) are + Sbj
(about / likely) to + be

Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim. 

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

I am about to be there.

Orada olmak üzereyim.

It isn’t to be the first water-fuelled car.

O, suyla çalışan ilk araba olmayacak.

How cold is it likely to be ?

Hava ne kadar soğuk olabilir/olacak ?

Sıfat Cümlesi           İsim Cümlesi

Future Simple Tense "Be (About / Likely) to"
Fiil Cümlelerinde Cümle Yapısı

IHe, She, ItYou, We, They
+am
(about / likely) to + V1
is
(about / likely) to + V1
are
(about / likely) to + V1
am not
(about / likely) to + V1
is not (isn’t)
(about / likely) to + V1
are not (aren’t)
(about / likely) to + V1
?(Wh-) am + Sbj (about / likely) to + V1(Wh-) is + Sbj (about / likely) to + V1(Wh-) are + Sbj (about / likely) to + V1

Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim. 

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

I am about to set off on a long journey.

Uzun bir seyahate çıkmak üzereyim.

They are not likely to win the game.

Maçı kazanmaları olası/mümkün değil.

Are we to tell you how hard you should study?

Ne kadar çok çalışmanız gerektiğini biz mi söyleyeceğiz?

Future Simple Tense "Will"
Kullanılan Durumlar

1 – Konuşma anında verilen kararları anlatmak için.

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

– What would you like to eat?

-I will have a sandwich, please.

(Anlık Karar – Diyalog)

2 – Öneri ve ricalarda kullanılır.

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

– I don’t have time to write an essay.

– Don’t worry. I will write one for you.

(Öneri – Diyalog)

Will you open the door, please?

(Rica- Diyalog)

3 – Beklenti / tahminlerde kullanılır.

” believe, expect, hope, suppose, think, certainly, probably, perhaps” gibi fiiller Present Simple Tense olarak kullanılmışsa genelde will ile devam eder.

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

I think the world will be safer in the future.

(Kişisel Tahmin)

4 – Söz verme, tehdit etme ve emir cümlelerinde kullanılır.

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

– You will be here at 9 p.m or I won’t wait.

(Emir & Tehdit- Diyalog)

– I promise I will be there at 9.

(Söz verme – Diyalog)

5 – Kaçınılmazlık ifade eden veya olmasını engelleyemeyeceğimiz eylemler için kullanılır.

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Your car will be broken because of the road you use.

(Kaçınılmaz Durum)

I will be 37 on December, 21.

( Engellenemez Gerçek )

Future Simple Tense "Shall"
Kullanılan Durumlar

1 – “I ve We” özneleriyle gelecek zamanı ifade etmek için kullanılır.

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

I shall be happy if you visit us.

(Gelecek Zaman)

2 – “I ve We” ile tekliflerde kullanılır.

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

What shall we do this weekend?

(Teklif bildiren cümle)

3 – “He, she, it, you, they” özneleriyle söz verme, tehdit veya bir emri bildirmek için kullanılır.

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

He shall not participate in such meetings.

(Emir bildiren cümle)

Future Simple Tense "Be Going to"
Kullanılan Durumlar

1 – Önceden kararlaştırılmış eylemlerde kullanılır.

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

I am going to look after my sister next month.

(Önceden Kararlaştırılmış)

2 – Kanıta veya ipucuna dayalı tahminlerde.

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

He is so tired that he is going to sleep in tonight.

(İpucuna göre tahmin)

Future Simple Tense "Be to"
Kullanılan Durumlar

1- Önceden kararlaştırılmış eylemlerde kullanılır.*

*Bu kullanımı “Be Going to” ile yer değiştirebilir.

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

The President is to visit Holland next month.

The President is going to visit Holland next month.

(Önceden Kararlaştırılmış)

2- Emir, talimat veya duyurularda kullanılır.*

*Bu kullanımı “Will ” ile yer değiştirebilir.

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

You’re to show up right on time.

You’ll show up right on time.

( Emir kipi )

Future Simple Tense "Be About to"
Kullanılan Durumlar

Eylemin çok yakın zamanda gerçekleşeceğini belirtir. Vurgu katmak için “just” ile sık kullanılır.

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

They are just about to set off for a walk.

(Eylem gerçekleşmek üzere)

Future Simple Tense "Be Likely to"
Kullanılan Durumlar

Olması muhtemel eylemler için kullanılır.

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Smokers are likely to have a heart attack.

( Olması muhtemel )

Present Continuous for Future
Kullanılan Durumlar

Daha önceki konularda Present Continuous Tense‘in gelecek anlamı olduğunu görmüştük.

DİKKAT !

Bu yapı sadece kişisel planlar var ise gelecek zamanda kullanılabilir. Kendi kontrolümüz dışındaki durumlar için “Present Continuous” gelecek anlamında kullanılamaz.

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

It is raining tomorrow.

I‘m seeing my doctor next week.

Future Simple Tense
Zaman İfadeleri

1 – “next……” kalıbı

day, week, year, Monday ve benzeri ifadelerle tamamlanır.

Çevirisi “gelecek …….” şeklinde yapılır.

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

We are going to run out of bread next morning.

Ertesi sabaha ekmeğimiz bitecek.

2 – “in a/two/three ……(s)

veya

“in a/two/three …… ‘s time”

hour, day, month, year ve benzeri ifadelerle tamamlanır.

Çevirisi “bir / iki / üç ……. içinde” şeklinde yapılır.

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

I think scientists will figure out the secrets of the universe in fifty years / year’s time.

Bence bilim insanları elli yıl içinde evrenin sırlarını ortaya çıkaracak.

3 – “a/two/three …… (s) later.” kalıbı

day, week, month, year ve benzeri ifadelerle tamamlanır.

Çevirisi ” bir/iki/üç ……. sonra” şeklinde yapılır.

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

I don’t think people will fill out forms 20 years later thanks to thought recognition devices.

20 yıl sonra düşünce tanıma cihazları sayesinde insanların form dolduracağını zannetmiyorum.

4 – “tomorrow, soon, later, in 2075, from now on” gibi zaman ifadeleriyle genellikle gelecek zaman kullanılır.

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

We are going to leave home at 6 a.m. and be at the airport at 8 a.m. tomorrow morning.

Yarın sabah saat 6’da evden çıkacağız ve saat 8’de havalimanında olacağız.

Future Simple Tense
Çıkmış Sorular
(YDS - YÖKDİL - YDT)

Aşağıda bulunan Future Simple Tense Çıkmış Sorular isimli interaktif testte Future Simple Tense ile ilgili YDS – YÖKDİL – YDT sınavlarında sorulmuş sorular ve her sorunun çözümüne dair ipuçları bulunmaktadır. Konuya çalıştıktan sonra testteki cevaplarınıza göre soruyu nasıl çözmeniz gerektiği ile ilgili detaylı açıklamalar bulabileceksiniz.

Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) • (C1 - C2)
Future Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 26 Future Simple Tense

Future Simple Tense ile cümlenin verdiği anlama göre bir kaç farklı yapı ve gelecek ifadesi barındıran cümle yapısı kullanılmaktadır.

Kurs Sağlayıcı: Organization

Kurs Sağlayıcı Adı: Cepte İngilizce

Kurs Sağlayıcı URL'si: https://ucretsizingilizceders.com/

Course Mode: Online

Course Workload: PT3H

Course Type: Free

Editörün değerlendirmesi:
5

olgu

Cepte İngilize Yazarı

4 yorum

Rojin · 24 Ağustos 2023 21:57 tarihinde

Hocam ne kadar cok vardi ya.Emeginiz icin tesekkurler

    olgu · 17 Eylül 2023 22:59 tarihinde

    Rica ederim. Zor ama faydalı =). Kolaylıklar dilerim.

ikbal · 6 Eylül 2023 17:38 tarihinde

Elinize, emeğinize sağlık hocam. Tablolar yazma süremi uzattı ama yine de güzel bir çalışma oldu. Testlerini de en yakın zamanda çözeceğim.

    olgu · 17 Eylül 2023 22:59 tarihinde

    Emek karşılığını bir gün verir. Azimle devam etmen dileğiyle, iyi çalışmalar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.