Adverbs of Frequency – Sıklık Zarfları (A2-B1)

Video Anlatım

Konu Testi

Çalışma Notları

Adverbs of Frequency ( Sıklık Zarfları )

Sıklık zarflarını iki temel gruba ayırarak
inceleyebiliriz.

1) TEK KELİMEDEN OLUŞANLAR

2) İKİ KELİMEDEN OLUŞANLAR

TEK KELİMEDEN OLUŞAN SIKLIK ZARFLARI

never* – asla, hiç bir zaman – %0

seldom / rarely – nadiren – %10

sometimes – bazen, arada bir – %50

often – sıklıkla – %75

usually – genellikle – %90

always – daima, her zaman – %100

* “never” cümleye olumsuzluk kattığı için cümlede “don’t/doesn’t” gibi olumsuzluk bildiren yardımcı fiiller kullanamayız.

Tek kelimeden oluşan sıklık zarflarının cümle içindeki kullanım özelliklerini inceleyelim.

 1) Fiil cümlelerinde fiillerden hemen önce kullanılırlar.

Adverbs of Frequency - Sıklık Zarfları (A2-B1) 1 sv20993 521509290

I always have breakfast at 10 o’clock.


He doesn’t usually watch T.V.


I never play computer games.

 2) İsim/Sıfat cümlelerinde “be” fiilinden sonra kullanılırlar.

Adverbs of Frequency - Sıklık Zarfları (A2-B1) 1 sv20993 521509290

I am always at this building.


He isn’t usually late for work.


I am never wrong!

3) Sıklık zarfları “modal” (can, should, etc.) yani kiplerden önce ve sonra kullanılabilir. Sonra kullanım daha yaygındır.

Adverbs of Frequency - Sıklık Zarfları (A2-B1) 1 sv20993 521509290

You can sometimes be boring!


He can never play an instrument.


I usually can solve difficult equations.

Sometimes

“Sometimes” diğerlerinden farklı olarak cümle başlarında ve sonlarında da kullanılabilir.

Adverbs of Frequency - Sıklık Zarfları (A2-B1) 1 sv20993 521509290

Sometimes, I visit my friends’ family.


I visit my friends’ family sometimes.


I sometimes visit my friends’ family.

EN AZ İKİ KELİMEDEN OLUŞAN SIKLIK ZARFLARI

on  Mondays / Sundays etc.

(Pazartesileri, Pazarları vs.)


every  Monday / Sunday / month / year etc.

(her Pazartesi, her Pazar, her ay, her yıl  vs.)


once / twice / three & four & times a(n) hour / day / week etc.


at nights / the weekends etc.


En az iki kelimeden oluşan sıklık zarfları cümle başlarında veya sonlarında kullanılabilirler fakat cümle ortasında kesinlikle kullanılmazlar.

Adverbs of Frequency - Sıklık Zarfları (A2-B1) 5 sv20993 521509290

I study English once a week.

Every day,  I get up at 6 o’clock.

He watches Yeşil Deniz on Mondays.

How often

How often bir eylemin ne sıklıkla yapıldığını sormak için kullandığımız soru kelimesidir. Cevabını cümlede sıklık zarfı kullanarak veririz.

Adverbs of Frequency - Sıklık Zarfları (A2-B1) 1 sv20993 521509290

How often do you study English?

I study English every night.


How often does she get up early?

She often gets up early.


 How often do your children play outside?

They never play outside.


olgu

Cepte İngilize Yazarı