Present Simple Tense – Geniş Zaman (A1-A2)

1- KONU ANLATIMI

2- KONU TESTİ

Çalışma Notları

Present Simple Tense

Öncelikle Türkçe karşılığı Geniş Zaman olan bu zamandaki Türkçe cümlelere bakalım. Örnekler daha önceki İngilizce konularında gördüğümüz cümle sıralamasına göre verilmiştir.

Present Simple Tense - Geniş Zaman (A1-A2) 1 sv20993 521509290

Subject + Object + Verb

Ben (S) + elmayı (O) +severim(V)

*Yukarıdaki örnek cümle Geniş Zaman ile yapılmıştır. Sevmek eyleminin genel bir yargı ifade ettiğini görmekteyiz.

Şimdi ise İngilizce cümle sıralaması kuralına uygun bir Present Simple Tense cümleyi inceleyelim.

Present Simple Tense - Geniş Zaman (A1-A2) 1 sv20993 521509290

Subject + Verb + Object

I (S) + like (V) + apples (O)

*Yukarıdaki örnek cümlede ise İngilizce bir Present Simple Tense cümlesi görülmektedir. Sevmek anlamına gelen like fiilinin genel bir yargı ifade ettiğini görmekteyiz.

Present Simple Tense ile cümlelerin nasıl kurulduğuna, hangi kurallarla oluşturulduğuna bakalım.

1) I, You, We, They özneleri ile fiilin ek almamış hali kullanılır.

Present Simple Tense - Geniş Zaman (A1-A2) 1 sv20993 521509290

I read books.

You play computer games.

We watch television.

They study English.

2) He, She, It özneleri ile fiile “-s” takısı eklenir.

Present Simple Tense - Geniş Zaman (A1-A2) 1 sv20993 521509290

He reads books.

She plays computer games.

It lives in the garden.

Fiillere "-s" takısı ekleme

Fiillere gelen “-s” takısı bazı durumlarda değişkenlik gösterir. Aşağıda bu özel durumları göreceksiniz.

1) /-ss/-sh/-ch/-x/-o harfleri ile biten fiillere “-es” şeklinde eklenir

Present Simple Tense - Geniş Zaman (A1-A2) 5 table1 2

2) /-y/ harfi ile biten fiillerde /-y/ den önceki harfe bakmamız gerekir.

Eğer /-y/ den önceki harf a,e,i,o,u, gibi bir sesli harf ise bir değişiklik olmadan “-s” şeklinde eklenir.

Eğer /-y/ den önceki harf bir sessiz harf ise /-y/ harfi düşer ve yerine “-ies” eklenir.

Present Simple Tense - Geniş Zaman (A1-A2) 6 table2 1

Present Simple Olumsuz Cümleler

I, You, We, They özneleri ile Olumsuz Cümleler nasıl kurulur bakalım.

 • Olumsuz cümle kurarken fiilden önce “do” yardımcı fiilden faydalanırız.
 • Ayrıca olumsuz cümlelerde daha önceki konularda gördüğümüz gibi “not” olumsuzluk eki de kullanılır.

I/You/We/They/ (S) + do + not (don’t) + Fiil (V) + Nesne (O)

Present Simple Tense - Geniş Zaman (A1-A2) 1 sv20993 521509290+ I read books.

– I do not read books.


+ You play computer games.

– You do not play computer games.


+ We watch television.

– We do not watch television.


+ They study English

– They do not study English.

He, She, It özneleri ile Olumsuz Cümleleri inceleyelim. 

 • Bu öznelerde “-s” takısı kullanıldığını önceki sayfalarda belirtmiştik.
 • Fakat Olumsuz Cümle kurarken bu takıyı artık fiile değil “do” yardımcı fiiline ekleriz.
 • Yani yardımcı fiil “does şeklinde eklenir ve fiil ek almamış hali ile kullanılır.

He, She, It (S) + does + not (doesn’t) + Fiil (V) + Nesne (O)

Present Simple Tense - Geniş Zaman (A1-A2) 1 sv20993 521509290

+ He reads books.

– He does not read books.


+ She plays computer games.

– She does not play computer games


+ It lives in the garden.

– It does not live in the garden.

Yardımcı fiil ve olumsuzluk eki kısaltarak yazılabilir

do+not=don’t

does+not= doesn’t

Present Simple Tense - Geniş Zaman (A1-A2) 9 sv20993 521509290

I don’t read books.


You don’t play computer games.


We don’t watch television.


They don’t study English.


He doesn’t read books.


She doesn’t play computer games


It doesn’t live in the garden.

Present Simple Soru Cümleleri

I, You, We, They özneleri ile Soru Cümlelerinin nasıl kurulduğunu inceleyelim.

 • Soru cümlesi kurarken “do” yardımcı fiili özneden önce kullanılır.
 • Bilgi isteyen sorularda “Wh-“ soru kelimeleri cümlenin başına gelir.

(Wh-) Do + Özne (S) + Fiil (V) + Nesne (O) ?

Present Simple Tense - Geniş Zaman (A1-A2) 9 sv20993 521509290

+ I read books.

Do you read books ?


+ You play computer games.

Do you play computer games ?


+ We watch television.

Do we watch television ?


+ They study English.

What do they study ?

He, She, It özneleri ile Soru Cümlelerinin nasıl kurulduğuna bakalım.

 • Soru cümlesi kurarken yardımcı fiil cümle başında kullanılır.
 • He, she, it özneleri “-s” takısı aldığı için “does halini kullanırız.
 • “-s” takısı yardımcı fiile geldiği için fiil yalın halde bulunur.
 • Bilgi isteyen sorularda “Wh-“ soru kelimeleri cümlenin başına gelir.

(Wh-) Does + Özne (S) + Fiil (V) + Nesne (O) ?

Present Simple Tense - Geniş Zaman (A1-A2) 1 sv20993 521509290

+ He reads books.

Does he read books ?


+ She plays computer games.

Does she play computer games ?


+ It lives in the garden.

Where does it live ?

Present Simple Soru Cümlelerin Cevaplanması

Yes/ No soru cümlelerine kısa cevap verilir.

Bilgi isteyen sorulara cümle kurarak cevap verilir.

Present Simple Tense - Geniş Zaman (A1-A2) 1 sv20993 521509290

Do you read books ?

Yes, I do.


What do they study ?

They study English.


Does he read books ?

No, he doesn’t.


Where does it live ?

It lives in the garden.

Present Simple Kullanılan Durumlar

1) Rutin belirten cümlelerde

Present Simple Tense - Geniş Zaman (A1-A2) 1 sv20993 521509290

I go to the gym every day.

Ben hergün spor salonuna giderim.

2) Belirli aralıklarla tekrarlanan eylemlerle

Present Simple Tense - Geniş Zaman (A1-A2) 1 sv20993 521509290

He plays soccer once a month.

O haftada bir futbol oynar.

3) Genel gerçekler ve genellemelerde.

Present Simple Tense - Geniş Zaman (A1-A2) 1 sv20993 521509290

Water boils at 100 degrees.

Su 100 derecede kaynar.

4) Programlanmış durumlarda

Present Simple Tense - Geniş Zaman (A1-A2) 1 sv20993 521509290

The train leaves at 10.30 am.

Otobüs saat 10.30’da kalkar.

Present Simple Zaman / Sıklık Zarfları

1) Sıklık Zarfları-Tek kelime

Present Simple Tense - Geniş Zaman (A1-A2) 17 table3 1

* “never” cümleye olumsuzluk kattığı için cümlede “don’t/doesn’t” gibi olumsuzluk bildiren yardımcı fiiller kullanamayız.

Present Simple Tense - Geniş Zaman (A1-A2) 1 sv20993 521509290

I always eat lunch.


He usually reads book.


We often sleep at 10 pm.


They sometimes visit us.


She never watches T.V.

2) Sıklık Zarfları-İki kelime

Present Simple Tense - Geniş Zaman (A1-A2) 19 table4

* günlerle tamamlanabilir.

** günlerle veya day,week,month,year gibi ifadelerle tamamlanabilir.

*** day, week, month, year gibi ifadelerler tamamlanabilir.

Present Simple Tense - Geniş Zaman (A1-A2) 1 sv20993 521509290

I eat lunch everyday.


He reads books twice a week.


We sleep at 10 pm on Sundays.


They visit us every year.


She watches T.V once a month.

Present Simple Tense – Geniş Zaman Elementary (A1-A2)
Present Simple Tense - Geniş Zaman (A1-A2) 21 Present Simple Tense

İngilizcede kendinizi ve günlük rutinlerinizi anlatırken sık kullanılan zaman Present Simple Tense olarak adlandırılır. Türkçede Geniş Zamanı karşılar.

Kurs Sağlayıcı: Organization

Kurs Sağlayıcı Adı: Cepte İngilizce

Kurs Sağlayıcı URL'si: https://ucretsizingilizceders.com/

Editörün değerlendirmesi:
4.75

olgu

Cepte İngilize Yazarı