Be Going to / Will – Gelecek Zaman
(A2-B1)

BE GOING TO / WILL
KONU ANLATIMI

BE GOING TO / WILL
KONU TESTİ

Be Going to / Will - Gelecek Zaman (A2-B1) 1 LOADING

Daha fazla Be Going to / Will alıştırması çözmek için tıklayınız.

BE GOING TO / WILL
DERS NOTLARI

Be Going to (Gelecek Zaman)

İngilizce’de gelecek zaman için çeşitli yapılar kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi olan “be going to” yapısını inceleyelim.

Öncelikle Olumlu Cümle yapısına bakalım. “be” daha önce gördüğümüz am / is / are halini alır.

Subject  + am / is / are going to + V1 + Object 

Be Going to / Will - Gelecek Zaman (A2-B1) 2 sv20993 521509290

I am going to play football tonight.

Bu gece futbol oynayacağım.


 

He is going to do yoga tomorrow.

O yarın yoga yapacak.


 

They are going to go to İzmir next week.

Onlar haftaya İzmir’e gidecekler.

Be Going to - Olumsuz Cümleler.

Olumsuz cümle kurmanın kurallarına bakalım.

Olumsuz cümlede “be” den sonra “not” kullanılır.

Subject + am/is/are + not +going to + V1 + Object

Be Going to / Will - Gelecek Zaman (A2-B1) 2 sv20993 521509290

I am not going to play football tonight.

Bu gece futbol oynamayacağım.


 

He isn’t going to do yoga tomorrow.

O yarın yoga yapmayacak.


 

They aren’t going to go to İzmir.

Onlar İzmir’e gitmeyecekler.

Yardımcı fiil ve olumsuzluk eki kısaltarak yazılabilir.

Sadece “am” yardımcı fiili kısaltılamaz.

is+not=isn’t

are+not= aren’t

Be Going to / Will - Gelecek Zaman (A2-B1) 2 sv20993 521509290

I am not going to study math tomorrow.

Yarın matematik çalışmayacağım.


 

She isn’t going to play chess next week.

O haftaya stranç oynamayacak.


 

They aren’t going to go to a picnic an hour later.

Onlar bir saat sonra pikniğe gitmeyecekler.

Be Going to - Soru Cümleleri

Soru Cümleleri nasıl kurulur bakalım.

 • Soru cümlesi kurarken “am/is/are” yardımcı fiili özneden önce kullanılır.
 • Bilgi isteyen sorularda “Wh-” soru kelimeleri cümlenin başına gelir.

(Wh-) Am/Is/Are + Özne(S) + going to + V1 + Nesne(O) ?

Be Going to / Will - Gelecek Zaman (A2-B1) 5 sv20993 521509290

Are you going to play football tonight ?

Sen/Siz bu gece futbol oynayacak mısın/ız ?


 

Is he going to do yoga tomorrow ?

O yarın yoga yapacak mı ?


 

Are they going to go to İzmir next week ?

Onlar haftaya İzmir’e gidecekler mi ?


How often is she going to check the project ?

O projeyi ne sıklıkla kontrol edecek ?

Be Going to - Soru Cümlelerin Cevaplanması

Soru Cümlelerinin nasıl cevaplandığına bakalım.

 • Yes/ No soru cümlelerine kısa cevap verilir.
 • Bilgi isteyen sorulara cümle kurarak cevap verilir.

Be Going to / Will - Gelecek Zaman (A2-B1) 2 sv20993 521509290

Are you going to play football tonight?

Yes, I am.


 

Is he going to do yoga tomorrow?

No, he isn’t.


 

Where are they going to go next week?

They are going to go to İzmir.

Will (Gelecek Zaman)

Bu bölümde ise diğer yapı olan olan “will” yapısını inceleyelim.

Öncelikle Olumlu Cümle yapısına bakalım. 

Subject  + will + V1 + Object 

Be Going to / Will - Gelecek Zaman (A2-B1) 2 sv20993 521509290

I will go out after dinner.

Yemekten sonra dışarı çıkacağım.


 

I think he will be here tomorrow.

Bence o yarın burada olacak.


 

Who are you? I will call the police!

Sen kimsin? Polisi arayacağım!

Will - Olumsuz Cümleler.

Olumsuz cümle kurmanın kurallarına bakalım.

Olumsuz cümlede “will” den sonra “not” kullanılır.

Subject + will + not / won’t + V1 + Object

Be Going to / Will - Gelecek Zaman (A2-B1) 2 sv20993 521509290

I will not go out after dinner.

Yemekten sonra dışarı çıkmayacağım.


 

I think he won’t be here tomorrow.

Bence o yarın burada olmayacak.


 

I won’t call the police. Get out now!

Polisi aramayacağım. Hemen git!

Will - Soru Cümleleri

Soru Cümleleri nasıl kurulur bakalım.

 • Soru cümlesi kurarken “will”  özneden önce kullanılır.
 • Bilgi isteyen sorularda “Wh-” soru kelimeleri cümlenin başına gelir.

(Wh-) Will + Özne(S) + V1 + Others ?

Be Going to / Will - Gelecek Zaman (A2-B1) 5 sv20993 521509290

Will you go out after dinner?

Yemekten sonra dışarı çıkacak mısın?


 

Will she be here tomorrow?

O yarın burada olacak mı ?


 

When will we call the police?

Polisi ne zaman arayacağız?

Will - Soru Cümlelerin Cevaplanması

Soru Cümlelerinin nasıl cevaplandığına bakalım.

 • Yes/ No soru cümlelerine kısa cevap verilir.
 • Bilgi isteyen “Wh-” sorularına cümle kurarak cevap verilir.

Be Going to / Will - Gelecek Zaman (A2-B1) 2 sv20993 521509290

Will you go out after dinner?

Yes, I will.


 

Will she be here tomorrow?

No, she won’t.


 

When will we call the police?

We will call them later.

Be Going to / Will Karşılaştırma

“Be going to” ile “will” arasındaki kullanım farklarını inceleyelim.

 • “Be going to” geleceğe dair kesinleşmiş planlarda kullanılır.
 • “Will” ise konuşma anında verilen kararlarda kullanılır.

Be Going to / Will - Gelecek Zaman (A2-B1) 5 sv20993 521509290

She is going to visit us next month.

(Planlanmış Eylem)


I will eat a sandwich.

(Anlık Karar)

 • “Be going to” kanıta dayalı tahminlerde kullanılır.
 • “Will” ise kişisel fikir içeren tahminlerde kullanılır. I think (Bence) kalıbı tahmin içeriyorsa “will” ile devam eder.

Be Going to / Will - Gelecek Zaman (A2-B1) 5 sv20993 521509290

Look at the dark clouds. It is going to rain soon.

(Kanıta Dayalı Tahmin)


I think they won’t come to the party.

(Kişisel Tahmin)

Zaman Zarfları

next  week / month / year / Sunday etc.

a / two / three day(s) / month(s) / week(s) etc. later

in 2030 / 2075 / 2050 etc.

Zaman Zarflarının cümle içinde kullanımlarını örnekleriyle beraber inceleyelim.

Be Going to / Will - Gelecek Zaman (A2-B1) 5 sv20993 521509290

I am going to visit my family 3 days later.


 

I think NASA will finish the project in 2075.


 

They are going to go to İzmir next week.

TODAY-TONIGHT-TOMORROW

*Tomorrow haricinde yukarıda bulunan zaman zarfları duruma göre gelecek zamanla kullanıldığı gibi geçiçi eylem de bildirebilirler.

Be Going to / Will - Gelecek Zaman (A2-B1) 5 sv20993 521509290

I don’t usually take notes, but I am taking notes today.

(GEÇİÇİ)


Good morning! I am very happy because I going to meet with my girlfriend today!

(GELECEK)

Pratik Bilgiler

1 ) Her gelecek zaman zarfı gördüğümüzde Be Going To düşünülmemelidir. Eylem planlanmış veya kanıta dayalı tahmin içermelidir.

2) Anlık diyalog cümleleri ve kişisel tahminlerde will kullanılmalıdır.

3) Planlanmış eylemler için Present Continuous Tense de kullanılabilir. Fakat kanıta dayalı tahminlerde sadece “Be Going To” kullanılmalıdır.

Be Going to / Will – Gelecek Zaman • (A2-B1) • Pre-Int.
Be Going to / Will - Gelecek Zaman (A2-B1) 15 LOADING

Be Going to / Will - Gelecek Zaman için başlangıç düzeyinde iki zaman arasındaki farklar ve gelecek zaman için farklı kullanımları ele alınmıştır.

Kurs Sağlayıcı: Organization

Kurs Sağlayıcı Adı: Cepte İngilizce

Kurs Sağlayıcı URL'si: https://ucretsizingilizceders.com/

Kurs Modu: Online

Ders Yoğunluğu: PT2H

Kurs Türü: Free

Editörün değerlendirmesi:
5

olgu

Cepte İngilize Yazarı