Subordinating Conjunctions (YDS-YÖKDİL-YDT)

Subordinating Conjunctions(YDS-YÖKDİL-YDT) SUBORDINATING CONJUNCTIONSDERS NOTLARI Subordinating ConjunctionsGenel Kurallar Bu bağlaçlar bağımlı cümleleri bağımsız cümlenin zarfı haline getirirler. Bu sebeple bu bağlaçların ardından gelen cümlelere Adverbial Clause denir. Adverbial Clause bağımsız olan ana cümlenin zamanı, sebebi, koşulu gibi durumları vermek için kullanılır. When were you watching T.V? I was watching T.V at Devamı…

Paired Conjunctions (YDS-YÖKDİL-YDT)

Paired Conjunctions(YDS-YÖKDİL-YDT) PAIRED CONJUNCTIONSDERS NOTLARI Paired Conjunctions Adından da anlaşılacağı üzere çift olarak kullanılan bağlaçlardır. Kendi içinde farklı kullanımları vardır. Aşağıda örnekleri ile birlikte çift olarak kullanılan bağlaçlar açıklanacaktır. Paired ConjunctionsBOTH …. AND İki aynı tür kelimeyi bağlar. Cümleye olumsuzluk katmaz. Öznede kullanılmışsa fiil çoğul kullanılır. In Islam, both men Devamı…

Coordinating Conjunctions (YDS-YÖKDİL-YDT)

Coordinating Conjunctions(YDS-YÖKDİL-YDT) COORDINATING CONJUNCTIONSDERS NOTLARI Coordinating ConjunctionsGenel Kurallar FANBOYS olarak bilinen bu bağlaçlar aynı türden  kelimeleri veya bağımsız cümleleri bağlarlar. Genellikle öncelerinde virgül kullanılmasına rağmen virgül kullanımı şart değildir. Yerleri sabittir, değişmez. Coordinating ConjunctionsAND Benzer iki aynı tür kelimeleri veya bağımsız cümleleri bağlar. Men and women are basically alike when Devamı…