Present Perfect Tense
(YDS-YÖKDİL-YDT)

DERS NOTLARI

Present Perfect Tense
İsim & Sıfat Cümlelerinde Cümle Yapısı

He, She, ItI, You, We, They
+has beenhave been
hasn’t beenhaven’t been
?(Wh-) has + Sbj + been(Wh-) have + Sbj + been

 Present Perfect Tense örneklerini Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim.

Present Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

He has been popular lately.

Son zamanlarda gözde oldu.

I haven’t been to London in my life.

Hayatımda hiç Londra’da bulunmadım*.

Have you ever been on T.V?

Hiç televizyona çıktın mı*?

Sıfat Cümlesi           İsim Cümlesi

*Türkçe cümlede fiil olarak çevirisi yapılmasına rağmen soru çözerken İngilizce cümle içerisinde kullanılan yapı önemlidir.

Present Perfect Tense
Fiil Cümlelerinde Cümle Yapısı

He, She, ItI, You, We, They
+has V3have V3
hasn’t V3haven’t V3
?(Wh-) has +Sbj + V3(Wh-) have + Sbj + V3

Present Perfect Tense ile yapılan olumlu, olumsuz ve soru cümlesi örneklerini Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim. 

Present Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 2 sv20993 521509290

I have seen* that movie before.

O filmi daha önce izledim.

She hasn’t reached a conclusion yet.

Henüz bir sonuca varamadı.

Have you ever tried Turkish cuisine ?

Hiç Türk mutfağını denedin mi?

*Present Perfect Tense kullanımı için düzensiz fiillerin üçüncü halleri çok iyi bilinmelidir.

Present Perfect Tense
Kullanılan Durumlar

1 – Geçmişte olan eylemlerin zamanı belirsizse veya hiç zaman yoksa kullanılır.

Present Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

He was in Mexico two years ago.

İki yıl önce Meksika’daydı.

(Zaman Belli – Past Simple Tense)

We have already repaired the car.

Arabayı çoktan tamir ettik.

(Zaman Belirsiz – Present Perfect)

2 – Yakın geçmişte olan ve zamanı belirsiz olan eylemlerle kullanılır. Fakat ne kadar yakın olursa olsun nokta atışı zaman belirtilmişse Past Simple Tense kullanılır.

Present Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

We fixed the kitchen sink an hour agoThere is no problem now.

Mutfak lavabosunu bir saat önce tamir ettikŞu anda bir sorun yok.

(Zaman Belli – Past Simple Tense)

I have just finished writing the report. It is ready to print out.

Raporu yazmayı yeni (henüz) bitirdimÇıktı almak için hazır.

(Yakın Belirsiz Zaman – Present Perfect Tense)

3 – Başlangıç noktası geçmiş bir zaman olup konuşma anına kadar geçerli olan eylemlerde kullanılır.

Present Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Scientists haven’t come up with a solution since 2012.

Bilim insanları 2012’den beri bir çözüm üretemediler.

(2012’de başlayıp konuşma anında geçerli)

Nobody has climbed that mountain for about 15 years.

Yaklaşık 15 yıldır o dağa kimse tırmanmadı.

(Yaklaşık 15 yıl önce başlayıp konuşma anında geçerli)

4 – Zaman vermeden kişilerin veya insanlığın tecrübeleri aktarılırken kullanılır. Present Perfect Tense hayatta olan kişilerin başarıları için kullanılır. Kişi yaşamıyorsa Past Simple Tense kullanılmalıdır.

Present Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Aziz Sancar has won 9 prizes.

(Kişi hala yaşadığı için konuşma anına kadar kazanılan ödül sayısından bahsedilmektedir. – Present Perfect Tense)

Albert Einstein won 7 prizes in his lifetime.

(Kişi hayatta olmadığı için daha fazla ödül kazanma ihtimali yoktur. – Past Simple Tense)

5 – Geçmişte birden fazla defa gerçekleşen ve zaman detayına inilmeyen cümlelerde kullanılır.

Present Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

The U.S army has attacked that city five times.

(Saldırının kaç defa yapıldığı bellidir fakat ne zaman yapıldığı belli değildir.)

Sheila has talked to several doctors about her son’s problem, but none of them knows why Hymie is sick.

(Konuşma eylemi çok defa gerçekleşmiş fakat ne zaman gerçekleştiği belli değildir.)

6 – Henüz tamamlanmamış bir zaman dilimi içinde konuşma anına kadar geçerli olan eylemlerle kullanılır.

Present Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

I would like to talk to the lecturer, but I haven’t seen her this week.

We haven’t heard from our uncle this year.

(Cümlelerde içinde bulunulan zaman devam etmektedir. Dolayısıyla eylemleri yapmak için hala vakit vardır.)

7 – Gelecek zaman içeren bir temel cümlenin zarf cümleciğinde, zaman bağlaçları ile birlikte Present Simple Tense ile aynı anlamda kullanılır.

Present Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

No citizens will pay their taxes until the goverment has reduced / reduces interest rates.

Hükümet faiz oranlarını düşürene kadar hiçbir vatandaş vergisini ödemeyecek.

(Zaman bağlacı *until* ile verilen yan cümlecikteki eylem Present Perfect ya da Present Simple ile verilmesine rağmen ana eylem henüz gerçekleşmemiştir. Verdiği anlam geleceğe yöneliktir.)

Present Perfect Tense
Zaman İfadeleri

SINCE

 • Aralık bildiren zaman zarfıdır ve cümleye -den beri anlamı katar.
 • Kendisinden sonra gelen zaman başlangıç noktası olmalıdır.
 • Kendisinden sonra genellikle Past Simple Tense nadiren Present Perfect Tense kullanarak cümle yazılabilir.
 • Genelde cümle sonunda kullanılır.
 • Cümlenin başına da gelebilir.

Present Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

They haven’t scored since last year.

He hasn’t driven a car since he had an accident.

FOR

 • Aralık bildiren zaman zarfıdır ve cümleye -dır/-dir anlamı katar.
 • Kendisinden sonra gelen zaman arada geçen süreyi belirtmelidir.
 • Kendisinden sonra cümle yazılamaz.
 • Genelde cümle sonunda kullanılır.
 • Cümlenin başına da gelebilir.

Present Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

They haven’t scored for seven months.

He hasn’t driven a car for five years.

ALREADY

 • Cümleye zaten/çoktan anlamı katar.
 • Eylemin konuşma anına yakın olduğunu gösterir.
 • Genelde olumlu cümlelerde kullanılır.
 • Cümledeki yeri genellikle fiilin hemen önüdür.
 • Cümle sonuna da gelebilir.

Present Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

I have already painted three rooms.

Jonathan has already done his homework.

JUST

 • Cümleye henüz/yeni anlamı katar.
 • Eylemin konuşma anına yakın olduğunu gösterir.
 • Olumlu cümlelerde kullanılır.
 • Cümledeki yeri fiilin hemen önüdür.

Present Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

We have just cooked the dinner.

Maria has just come to the class.

YET

 • Cümleye henüz/hala/daha anlamı katar.
 • Genelde eylemin konuşma anına kadar gerçekleşmediğini gösterir.
 • Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.
 • Cümle sonunda kullanılır.

Present Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

We haven’t cooked the dinner yet.

Has Merve come to the class yet?

SO FAR, UNTIL NOW, UP TO NOW, BY NOW

 • Cümleye şimdiye kadar anlamı katarlar.
 • Konuşma anından önce belirsiz bir zamandır.
 • Genelde cümle sonunda kullanılırlar.

Present Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Students haven’t eaten anything so far.

She has read five books until now.

RECENTLY, LATELY

 • Cümleye son zamanlarda anlamı katarlar.
 • Konuşma anına yakın belirsiz bir zamandır.
 • Cümle başında veya sonunda kullanılabilir.

Present Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

We haven’t heard from you recently.

Lately, he has earned a lot of money.

EVER, NEVER

 • Cümleye bu zamana kadar hiç anlamı katarlar.
 • Bütün yaşamı kapsayan belirsiz bir zamandır.
 • Fiilden önce kullanılırlar.
 • Ever olumlu veya soru cümlelerinde
 • Never ise anlamca olumsuz cümlelerde kullanılır.

Present Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Have you ever tried chicken waffle?

We have never* been to Paris.

*Never kullanılan cümleler yapıca olumlu fakat anlamca olumsuz cümlelerdir.

DİKKAT!

in the last/past ……..

over the last/past ……..

during the last/past……….

gibi zaman ifadeleri genellikle Past Simple Tense ile karıştırılır.

Örnekleri inceleyelim.

Present Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Oil prices dropped dramatically last year.

(İfade geçmiş yıldan bahseder – Past Simple Tense)

Oil prices have dropped dramatically in the last year.

(İfade bir yıl öncesinden günümüze kadar olan zamandan bahseder – Present Perfect Tense)

Present Perfect Tense
Çıkmış Sorular
(YDS - YÖKDİL - YDT)

Aşağıda bulunan Present Perfect Tense Çıkmış Sorular isimli interaktif testte Present Perfect Tense ile ilgili YDS – YÖKDİL – YDT sınavlarında sorulmuş sorular ve her sorunun çözümüne dair ipuçları bulunmaktadır. Konuya çalıştıktan sonra testteki cevaplarınıza göre soruyu nasıl çözmeniz gerektiği ile ilgili detaylı açıklamalar bulabileceksiniz.

TAKTİKLER

Present Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) • (C1 - C2)
Present Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 19 Present Perfect Tense

Present Perfect Tense dilimizde karşılığı olmaması sebebiyle ülkemizde sıkça yanlış anlaşılan bir zamandır. Öyleyse Present Perfect Tense nedir?

Kurs Sağlayıcı: Organization

Kurs Sağlayıcı Adı: Cepte İngilizce

Kurs Sağlayıcı URL'si: https://ucretsizingilizceders.com/

Kurs Modu: Online

Ders Yoğunluğu: PT3H

Kurs Türü: Free

Editörün değerlendirmesi:
5

olgu

Cepte İngilize Yazarı

5 yorum

ikbal · 11 Eylül 2023 22:51 tarihinde

elinize sağlık hocam

  olgu · 17 Eylül 2023 23:01 tarihinde

  Ne demek. Umarım faydalı olur.

Orhan · 29 Eylül 2023 22:09 tarihinde

Yazdım

Orhan · 29 Eylül 2023 22:10 tarihinde

Yazdım.

olgu · 6 Ekim 2023 22:54 tarihinde

?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.