Past Perfect Tense
(YDS-YÖKDİL-YDT)

DERS NOTLARI

Past Perfect Tense
İsim & Sıfat Cümlelerinde Cümle Yapısı

I, You, We, They He, She, It
+had been
had not been
?(Wh-) had + Sbj + been

Örnekleri Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim.

Past Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

It was obvious that he had been sick for a long time.

Uzun zamandır hasta olduğu açıktı.


She hadn’t been to London until 2015.

2015′ e kadar hiç Londra’da bulunmamıştı.


Why had international peace been invalid before the World War II ?

Uluslararası barış II. Dünya Savaşı’ndan önce neden geçersizdi?

Sıfat Cümlesi                         İsim Cümlesi

Past Perfect Tense
Fiil Cümlelerinde Cümle Yapısı

I, You, We, They He, She, It
+had V3
had not V3
?(Wh-) had + Sbj + V3

Olumlu, olumsuz ve soru cümlesi örneklerini Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim. 

Past Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 2 sv20993 521509290

I had studied medicine before I left the country.

Ülkeyi terk etmeden önce tıp okumuştum.


People hadn’t had* such knowledge until 2000’s.

İnsanlar 2000’lere kadar bu tür bilgiye sahip olmamıştı.


How long had they known* each other when they got married?

Evlendiklerinde birbirlerini ne kadardır tanıyorlardı?

*Bu tensin kullanımı için düzensiz fiillerin üçüncü halleri çok iyi bilinmelidir.

Present Perfect Tense
Kullanılan Durumlar

1 – Present Perfect Tense günümüze kadar gelirken, Past Perfect Tense aynı kullanımın geçmişte bir noktaya kadar olanıdır.

Past Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

We haven’t seen each other for five years. I hope to catch up with her soon.

(Beş yıl önce başlayan görüşmeme eylemi günümüze kadar geçerlidir.)

Present Perfect Tense


We hadn’t seen each other for five years when I ran into her last week.

(Görüşmeme eylemi geçen hafta karşılaşana kadar geçerlidir. Geçmişte karşılaşıldığı anda sona ermiştir.)

Past Perfect Tense

2 – Geçmişte olan iki eylemden birinin daha önce olduğunu vurgulamak istediğimiz zamanlarda Past Perfect Tense kullanırız. Sıralamada sonradan gelen eylem için ise genellikle Past Simple Tense kullanılır.

Past Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

When the children arrived home, their mother had already cooked the dinner.

1. eylem Past Perfect Tense

2. eylem Past Simple Tense


Government had taken measures before the protests began.

1. eylem Past Perfect Tense

2. eylem Past Simple Tense

3 – “realize, remember, recognize” gibi daha önce olan olaylara gönderme yapan fiiller Past Simple Tense ile kurulduğunda ardından gelen isim cümlesi genellikle Past Perfect Tense ile yapılır. Çünkü bu fiiller anlamları gereği sıklıkla daha önceden gerçekleşen eylemleri sonradan hatırlamak, fark etmek vurgusunu yaparlar.

Past Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

I realized that I had locked my keys in the car.

My father remembered that he had spent all his money.

(Cümlelerin doğası gereği önce kilitleme ve harcama eylemleri sonra hatırlama ve farkına varma eylemleri gerçekleşmiştir.)

4 – “because, so” gibi neden-sonuç bildiren bağlaçlar ve bazı Relative Clause cümlecikleri anlamca ana cümlede bulunan eylemle önceliksonrlık ilişkisi kurduğu için Past Perfect Tense ile kullanılır.

Past Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

I got wet in the rain because I had forgotten to take my umbrella.

(Cümlenin nedeni olan şemsiyeyi unutma eylemi önce ıslanma eylemi ise sonra gerçekleşmiştir.)


The applicants who had graduated from high school weren’t accepted to the interview.

(Mezun olma eylemi önce kabul edilme eylemi ise sonra gerçekleşmiştir.)

5 – Bir kişinin bir eylemi kaçıncı defa yaptığını Superlative ile anlatan kalıbın zamanına göre Present Perfect Tense veya Past Perfect Tense seçimi yapılır.

This is the first / second … time + Subj + Present Perfect Tense

That was the first / second … time + Subj + Past Perfect Tense

Past Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

This is the first time I have written an essay.

( Makale yazma eylemi ilk defa günümüzde gerçekleştiği için geçmişte başlayıp günümüze uzanan Present Perfect Tense tercih edilir.)


That was the first time I had written an essay.

( Makale yazma eylemi ilk defa geçmişte gerçekleştiği için geçmişte başlayıp günümüze uzanmayan Past Perfect Tense tercih edilir.)

Past Perfect Tense
İstisna Durumlar

DİKKAT !

Aşağıda gördüğünüz yapılarda Past Perfect Tense kullanıldığında genellikle geçmişle ilgili gerçek olmayan eylemler anlatılmaktadır. Özellikle Restatement / Paraphrase sorularında bu yapılara çok dikkat etmek gerekir. 

If only + Past Perfect

I’d rather + Sbj + Past Perfect

I wish + Past Perfect

As if / as though + Past Perfect

If + Past Perfect (Type 3 & Mixed Type)

Past Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

I wish the managers hadn’t made such hasty decisions without considering the long-term consequences.

(However, they made those decisions.)


I’d rather you had informed me about the change in plans earlier.

(However, you didn’t inform me.)

* Bu tür cümleler özellikle Restatement / Paraphrase sorularında kafa karıştırıcı olabilir. Yukarıdaki kalıpların hepsinde eylem yazılanın tam tersi olarak gerçekleşmiştir.

Past Perfect Tense
Zaman İfadeleri

Present Perfect Tense ile kullanılan

SINCE – FOR – NEVER – EVER – ALREADY – JUST – YET

gibi zaman ifadeleri Past Perfect Tense ile de kullanılmaktadır. Arasındaki farkı anlamak için eylemin bitiş noktasına bakmak gerekir. Eğer ki eylem günümüze kadar uzanmayıp geçmiş bir zamanda sonlanmışsa Past Perfect Tense kullanılması gerekmektedir.

Past Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

He hasn’t driven a car for five years.

( Eylemin günümüze kadar uzanmasını engelleyen  bir ifade bulunmadığı için Present Perfect Tense kullanılmıştır.)


He hadn’t driven a car for five years when he had an accident.

(Cümlede Past Perfect Tense kullanılmasının sebebi eylemin kaza yapana kadar geçerli olmasıdır. When ile yapılan bu cümle “drive” fiilinin günümüze kadar uzanmasını engellemektedir.)

UNTIL … – PRIOR TO ….

BY …. – BEFORE …

Bu yapıların ardından geçmiş bir zaman kullanılması da eylemin geçmişte bir noktaya kadar geçerli olduğunu gösterdiğinden Past Perfect Tense kullanımını gerektirirler.

Past Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Countries hadn’t stopped using chemical weapons before they signed an agreement in 1990.


There had been no new effective thyroid cancer treatment options until 1940.

WHEN – AS SOON AS – UNTIL

ONCE – AFTER

Bu zaman bağlaçlarıyla bağlanan cümlelerde:

Bağlaç + Past Perfect Tense, Past Simple Tense

Past Simple Tense + Bağlaç + Past Perfect Tense

kalıpları kullanılabilir.

Past Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

After we had eaten lunch, we went to the cinema.


A student came to the class once I had finished the lesson.

BY THE TIME – BEFORE

UNTIL – WHEN

Bu zaman bağlaçlarıyla bağlanan cümlelerde:

Bağlaç + Past Simple Tense, Past Perfect Tense 

Past Perfect Tense + Bağlaç + Past Simple Tense

kalıpları kullanılabilir.

Past Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

We had eaten lunch before we went to the cinema.


By the time a student came to the class, I had finished the lesson.

AFTER – BEFORE – UNTIL

WHEN – ONCE – AS SOON AS 

Bu zaman bağlaçlarıyla bağlanan cümlelerde:

Bağlaç + Past Simple Tense, Past Simple Tense

Past Simple Tense + Bağlaç + Past Simple Tense

kalıbı da kullanılabilir.

Bu durumda olayların arasındaki zaman farkı kısa olarak düşünülür.

Past Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

We ate lunch before we went to the cinema.


When a student came to the class, I finished the lesson.

NO SOONER … THAN

HARDLY / BARELY / SCARCELY … WHEN

As soon as ile aynı anlamda kullanılan bu yapılar da Past Perfect Tense ile kullanılabilir.

DİKKAT !

Bu yapılar cümle başında ise devrik yapı gerektirir.

Past Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

I had hardly reached the station when the train came.


Hardly had I reached* the station when the train came.

Past Perfect Tense
Çıkmış Sorular
(YDS - YÖKDİL - YDT)

Aşağıda bulunan interaktif testte konu ile ilgili YDS – YÖKDİL – YDT sınavlarında sorulmuş sorular ve her sorunun çözümüne dair ipuçları bulunmaktadır. Konuya çalıştıktan sonra testteki cevaplarınıza göre soruyu nasıl çözmeniz gerektiği ile ilgili detaylı açıklamalar bulabileceksiniz.

TAKTİKLER

Past Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) • (C1- C2)
Past Perfect Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 15 Past Perfect Tense

Past Perfect Tense konusunu iyi kavramak için aşağıda bahsedilen bu zamanın kullanıldığı durumlara ve istisnalara hakim olmak gerekir.

Kurs Sağlayıcı: Organization

Kurs Sağlayıcı Adı: Cepte İngilizce

Kurs Sağlayıcı URL'si: https://ucretsizingilizceders.com/

Kurs Modu: Online

Ders Yoğunluğu: PT3H

Kurs Türü: Free

Editörün değerlendirmesi:
5

olgu

Cepte İngilize Yazarı

0 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.