Can / Can’t – ebilmek (A1-A2)

Video Anlatım

Konu Testi

Çalışma Notları

Can / Can't (-ebilmek) Kullanımı

Başlıktan da anlaşılabileceği gibi İngilizce can / can’t  Türkçe ‘de karşımıza “-e bilmek” şeklinde çıkmaktadır. Anlamlarına bakmadan önce nasıl kullanıldığını inceleyelim.

İlk olarak Olumlu Cümle yapısına bakalım.

Can / Can't - ebilmek (A1-A2) 1 sv20993 521509290

Subject + can + Verb + Object

I can play the guitar.

Ben gitar çalabilirim.


He can use a computer.

O bilgisayar kullanabilir.


They can swim.

Onlar yüzebilirler.

Bu yapı ile olumsuz cümle kurmanın kurallarına bakalım.

Olumsuz cümlede can not (can‘t) kullanılır.

Can / Can't - ebilmek (A1-A2) 1 sv20993 521509290

Subject + can + not + Verb + Object


I can‘t play the guitar.

Ben gitar çalamam.


He can‘t use a computer.

O bilgisayar kullanamaz.


They can‘t swim.

Onlar yüzemezler.

Bu bölümde “can” ile soru cümlelerin kuruluşunu göreceksiniz.

1- Soru cümlesinde “Cancümle başında kullanılır.

Can  +  Subject  + Verb  +  Object ?

2- Bilgi isteyen sorularda cümle başına “Wh-” soru kelimesi gelir.

Can / Can't - ebilmek (A1-A2) 1 sv20993 521509290

Can you play the guitar ?

Sen gitar çalabilir misin?


Can he use a computer ?

O bilgisayar kullanabilir mi?


Where can I buy a chair?

Nereden sandalye alabilirim?

Bu bölümde ise “can” ile soru cümlelerin nasıl cevaplandığını inceleyelim.

1- Yes / No soru cümlelerinine kısa cevap verilir.

2- Bilgi isteyen “Wh-” sorularına cümle kurarak cevap verilir.

Can / Can't - ebilmek (A1-A2) 1 sv20993 521509290

Can you play the guitar ?

Yes, I can.


Can he use a computer ?

No, he can‘t.


Where can I buy a chair?

You can buy it from the furniture store.

Burada ise “can / can’t” kullanımı ile ilgili önemli kuralları inceleyelim.

1 ) Cümlenin öznesi ne olursa olsun “can” kullanımı bir değişiklik göstermez. Bütün öznelerde “can” yalın kullanılır. Sadece olumsuz cümlede “not” eklenir.

2 ) Bir cümlede “can” yapısından sonra gelen fiil yalın hali ile kullanılır. Fiile takı eklenmez.

Can / Can't - ebilmek (A1-A2) 1 sv20993 521509290

I can play football.


He can‘t read and write.


Can we pass this exam?


How can I go to Taksim?

Can / Can't (-ebilmek) Anlamları

Can / can’t yapısı cümle içinde kullanıldığında farklı anlamlar içerebilir. Şimdi bu anlamlara bakalım.

1 ) Ability – Yetenek : Kişilerin bir eylemi yapabilme veya yapamama yeteneğini anlatırken kullanılabilir.

Can / Can't - ebilmek (A1-A2) 1 sv20993 521509290

I can play chess.

Satranç oynayabilirim.


He can’t read and write.

O okuyup yazamaz.


Can you pass this exam ?

Bu sınavı geçebilir misin?

2 )Possibility – Olasılık : Kişilerin bir eylemi yapabilme veya yapamama olasılığı anlatılırken kullanılabilir.

Can / Can't - ebilmek (A1-A2) 1 sv20993 521509290

He can’t be here at 9.00 o’clock.

O saat 9’da burada olamaz.

(Mümkün değil)


They can go for a walk tonight.

Onlar bu gece yürüyüşe çıkabilirler.

(Muhtemel)

3 ) Permission – İzin : Kişilerin bir eylemi yapmak için izin istediği veya bir eylemin yasaklandığı durumlarda da kullanılmaktadır.

Can / Can't - ebilmek (A1-A2) 8 sv20993 521509290

Can I park here?

Buraya park edebilir miyim?

(İzin)


You can’t park here.

Buraya park edemezsin/iz.

(Yasak)

4 ) Offers, requests – Teklif, İsteklerde : Karşı tarafa teklifte veya istekte bulunurken.

Can / Can't - ebilmek (A1-A2) 8 sv20993 521509290

Can you help me?

Bana yardım eder misin/iz?

(İstek)


How can I help you?

Size/sana nasıl yardım edebilirim?

(Teklif)


olgu

Cepte İngilize Yazarı

0 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.