Am-Is-Are & Do – Does
(A2-B1)

Am-Is-Are & Do – Does
KONU ANLATIMI

Am-Is-Are & Do – Does
KONU TESTİ

Daha fazla Am-Is-Are & Do-Does alıştırması çözmek için tıklayınız.

Am-Is-Are & Do – Does
DERS NOTLARI

am-is-are / was-were / do - does / did

Elementary seviyesinde “be” fiilinin Geniş Zamanda isim ve sıfat cümlelerinde kullanıldığını ve cümleye “-dır, -dir / -dı – di  ” anlamında eklendiğini, “do-does/did” yardımcı fiillerinin de Geniş Zamanda veya Geçmiş Zamanda fiil var ise olumsuz ve soru fiil cümlelerinde kullanıldığını görmüştük.

Eğer yukarıdaki bilgilerle ilgili daha önce çalışma yapmadıysanız lütfen önce Elementary seviyesine dönüp konulara çalışınız.

İngilizce öğrenmeye yeni başlayan kişiler genellikle kulak alışkanlığına göre hareket etmektedirler.

Mesela “I” öznesini görünce daha önceki bilgilerinden dolayı ilk akla gelen “am” yardımcı fiili olmaktadır. Bu her zaman doğru değildir. Bu iki yapı birbirlerinden net bir şekilde ayrılmaktadır.

am-is-are / was-were

Öncelikle “am-is-are/was-were” kullanımına bakalım.

“Be” fiilinin (am-is-are/was-were) kullanılabilmesi için cümlenin isim veya sıfat cümlesi olması gerekmektedir. Fiil cümlelerinde fiilin yalın hali ile birlikte “be” fiili kullanılmaz.

Am-Is-Are & Do - Does (A2-B1) 1 sv20993 521509290

 I am a doctor. (İsim Cümlesi)

She was very tired. (Sıfat Cümlesi)


I am go to the theatre . (Fiil Cümlesi) ✘

She was play volleyball. (Fiil Cümlesi)


✔ CÜMLE DOĞRU KURULMUŞTUR.

✘ CÜMLE YANLIŞ KURULMUŞTUR.

“Be” fiili (am-is-are/was-were) fiilde “-ing” takısı olduğunda fiille yan yana gelebilir. Fiilin 3. hali ile de gelebilir fakat bunu ilerleyen seviyelerde göreceğiz.

Am-Is-Are & Do - Does (A2-B1) 1 sv20993 521509290

I am going to the theatre. (Fiil Cümlesi Ving) 

She was playing volleyball last night. (Fiil Cümlesi Ving) ✔


I am go to the theatre . (Fiil Cümlesi) ✘

She is play volleyball. (Fiil Cümlesi) ✘


✔ CÜMLE DOĞRU KURULMUŞTUR.

✘ CÜMLE YANLIŞ KURULMUŞTUR.

do - does / did

Şimdi ise “do-does/did” kullanımına bakalım.

“Do/Does” yardımcı fiilleri Geniş Zamanda “Did “ ise Geçmiş Zamanda olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılırlar. Bu yardımcı fiillerin kullanılabilmesi için cümlenin fiil cümlesi olması ve fiilin yalın halde bulunması gerekmektedir. İsim/Sıfat cümlelerinde “do-does/did” kullanılmaz.

Am-Is-Are & Do - Does (A2-B1) 1 sv20993 521509290

I don’t go to the theatre. (Fiil Cümlesi) ✔

Does she play volleyball? (Fiil Cümlesi) ✔

Did they write a story yesterday? (Fiil Cümlesi) ✔


I do a teacher . (İsim Cümlesi) ✘

Does she tired? (Sıfat Cümlesi) ✘

They didn’t happy. (Sıfat Cümlesi) ✘


✔ CÜMLE DOĞRU KURULMUŞTUR.

✘ CÜMLE YANLIŞ KURULMUŞTUR.

Soru Cümleleri

Soru cümlelerindeki farkları inceleyelim.

Soru cümlelerinde de önceki sayfalarda anlatılan kurallar geçerlidir. Cümlenin isim/sıfat cümlesi mi yoksa fiil cümlesi mi olduğuna ve fillerdeki eklere çok dikkat edilmelidir.

Am-Is-Are & Do - Does (A2-B1) 4 sv20993 521509290

Is she play volleyball? (Fiil Cümlesi) ✘

Does she play volleyball? (Fiil Cümlesi) ✔


Do you bored ? (Sıfat cümlesi) ✘

Are you bored ? (Sıfat cümlesi) ✔


Is she play volleyball? (Fiil Cümlesi) ✘

Does she play volleyball? (Fiil Cümlesi) ✔


✔ CÜMLE DOĞRU KURULMUŞTUR.

✘ CÜMLE YANLIŞ KURULMUŞTUR.

was-were/did

Bu kuralların hepsi aynı zamanda Past Simple Tense için de geçerlidir. İsim/sıfat cümlelerinde ve fiil cümlelerinde  fiil “Ving” ise was-were,  fiil yalın halde ise “did” kullanılır.

Am-Is-Are & Do - Does (A2-B1) 1 sv20993 521509290

Was she go to the theatre last night? (Fiil Cümlesi) ✘

Did she go to the theatre last night? (Fiil Cümlesi) ✔


Did she tired yesterday? (Sıfat Cümlesi) ✘

Were you tired yesterday? (Sıfat Cümlesi) ✔


Did he playing the guitar an hour ago? (Fiil Cümlesi Ving) ✘

Was he playing the guitar an hour ago? (Fiil Cümlesi Ving) ✔


✔ CÜMLE DOĞRU KURULMUŞTUR.

✘ CÜMLE YANLIŞ KURULMUŞTUR.

Am-Is-Are-Was-Were & Do-Does-Did • (A2-B1) • Pre-Int.
Am-Is-Are & Do - Does (A2-B1) 6 am is are was were do does did kapak

Present Simple, Present Continuous ve Past Simpe Tense olarak bilinen üç zamana ait am-is-are-was-were & do-does-did kolaylıkla ayırt edilebilir.

Kurs Sağlayıcı: Organization

Kurs Sağlayıcı Adı: Cepte İngilizce

Kurs Sağlayıcı URL'si: https://ucretsizingilizceders.com/

Course Mode: Online

Course Workload: PT2H

Course Type: Free

Editörün değerlendirmesi:
5