Present Simple Tense
(YDS-YÖKDİL-YDT)

DERS NOTLARI

Present Simple Tense
İsim & Sıfat Cümlelerinde Cümle Yapısı

IHe, She, ItYou, We, They
+amisare
am notis not (isn’t)are not (aren’t)
?(Wh-) am+Sbj(Wh-) is+Sbj(Wh-) are+Sbj

 

Örnekleri Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

It is the smallest car in the world.

O, dünyadaki en küçük arabadır.

I am not usually happy alone.

Ben genellikle tek başıma mutlu değilim.

Are they perfect for each other ?

Onlar birbirleri için mükemmeller mi?

Sıfat Cümlesi          İsim Cümlesi

Present Simple Tense
Fiil Cümlelerinde Cümle Yapısı

He,She,ItI,You,We,They
+Verb -sVerb 1
doesn’t + Verb 1don’t + Verb 1
?(Wh-) Does + Sbj+ V1(Wh-) Do + Sbj + V1

Olumlu cümle örneklerini Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim. 

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 2 sv20993 521509290

I always make the same mistake.

Ben hep aynı hatayı yaparım.

Sometimes, she pretends to be asleep .

O bazen uyumuş gibi davranıyor.

People in the USA like spending their money on fast food.

Amerika’daki insanlar paralarını hazır gıdaya harcamayı severler.

Yukarıda bulunan olumlu cümle örneklerini olumsuz yaparak Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 2 sv20993 521509290

I don’t always make the same mistake.

Ben her zaman aynı hatayı yapmam.

Sometimes, she doesn’t pretend to be asleep .

O bazen uyumuş gibi davranmaz.

People in the USA don’t like spending their money on fast food.

Amerika’daki insanlar paralarını hazır gıdaya harcamayı sevmezler.

Aynı cümle örneklerini bu sefer soru cümlesi yaparak Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 2 sv20993 521509290

Do you always make the same mistake?

Sen her zaman aynı hatayı yapar mısın?

Does she pretend to be asleep ?

O uyumuş gibi davranır mı?

What do people in the USA like spending their money on ?

Amerika’daki insanlar paralarını neye harcamayı severler ?

Soru cümlelerinin cevaplanmasını inceleyelim.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Do you always make the same mistake?

Yes, I do. – No, I don’t.

Does she pretend to be asleep ?

Yes, she does. – No, she doesn’t.

What do people in the USA like spending their money on ?

People in the USA like spending their money on fast food.

Present Simple Tense
Kullanılan Durumlar

1 – Fizik kuralları veya genelgeçer doğa olaylarını, doğruları anlatmak için.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Water boils at 100 degrees C.

Su 100 Cº’de kaynar.

(Fizik Kuralı)

Ankara is the capital city of Turkey.

Ankara Türkiye’nin başkentidir.

( Genelgeçer doğru)

Dogs don’t fly.

Köpekler uçmaz.

( Genelgeçer doğru)

2 – Alışkanlıklar veya düzenli olarak tekrarlanan eylemler için.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

I don’t wash my face in the mornings.

Sabahları yüzümü yıkamam.

(Alışkanlık)

Many people go to the cinema at the weekends.

Çoğu insan hafta sonları sinemaya gider.

( Düzenli olarak tekrar eden eylem)

3 – Geçici olmayan ve hatırı sayılır bir süre geçerli olan eylemler için.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

My brother lives with us.

Erkek kardeşim bizimle yaşıyor*.

(Geçici olmayan, devamlı eylem)

Our teachers commute by train.

Öğretmenlerimiz trenle işe gider gelirler.

( Hayatın bir parçası haline gelmiş eylem)

*Çeviride “-yor” eki kullanılmış olması İngilice fiilin her zaman Present Continuous Tense ile kullanılmasını gerektirmez. Çoğu zaman Türkçe fiilde “-yor” olarak kullandığımız cümleler Present Simple Tense ile kurulurlar. Önemli olan eylemin geçiçi olup olmadığıdır. Present Continuous Tense içerisinde konu detaylı işlenmiştir. 

4 – Gelecek zaman içeren bir temel cümlenin zarf cümleciğinde zaman bağlaçları ile birlikte gelecek zaman anlamı verir.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 9 sv20993 521509290

My brother will be doing his homework when we arrive** home.

Eve vardığımızda kardeşim ödevini yapıyor olacak.

*Eve varma eylemi henüz gerçekleşmemiştir. Zaman bağlacı ile kurulan bu yan cümlecik gelecek zaman için kurulmuş olsa da Present Simple Tense kullanılmıştır.

My brother will be doing his homework when we will arrive home.

*Bu tür bağlaçlarla kurulan zarf cümleciklerinde (Adverbial Clause of Time) asla Future tenseler kullanılmaz.

5 – Önceden planlanmış bir zaman tablosuna göre, gelecekte gerçekleşecek eylemler için.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

The match starts at 8 pm tonight.

Maç bu gece saat 8’de başlayacak.

(Zamanı ilan edilmiş eylem)

When does the plane take off ?

Uçak ne zaman kalkacak ?

( Zaman tablosuna uyan eylem)

6 – Haber başlıkları, anlatımlar, özetler ve spor yorumları için kullanılır.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

The protagonist finds the diamonds, saves the girl and stops the baddie.

Baş karakter elmasları bulur, kızı kurtarır ve kötüleri durdurur.

(Film özeti)

The ball hits the net, and they lose the point.

Top ağa çarptı ve puan kaybettiler.

( Spor yorumu)

7 – Emir kipi anlamını vermek için kullanılır.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

You slice the bread and I set the table.

Sen ekmeği dilimle, ben sofrayı kurayım.

( Emir kipi )

Present Simple Tense
Zaman İfadeleri

1 – “every ……” kalıbı

day, week, year, Monday ve benzeri ifadelerle tamamlanır.

Çevirisi “her …….” şeklinde yapılır.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

My older brother visits my house every week in order to borrow some money.

Erkek kardeşim her hafta ödünç para almak için benim evimi ziyaret eder.

2 – “on/in/at ……s” kalıbı

morning, weekend, winter, Monday ve benzeri ifadelerle tamamlanır.

Çevirisi “……. ları/leri” şeklinde yapılır.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Scientific Research Center (SRC) picks gifted students up by applying a test on Sundays.

Bilimsel Araştırma Merkezi Pazarları bir test uygulayarak yetenekli öğrencileri seçer.

3 – “once/twice/three times a ……” kalıbı

day, week, month, year ve benzeri ifadelerle tamamlanır.

Çevirisi “…….da bir/iki/üç kez ” şeklinde yapılır.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Sandra and Liam visit the nursing home in their town twice a month.

Sandra ve Liam ayda iki kez kasabalarındaki huzurevini ziyaret ederler.

Present Simple Tense
Sıklık Zarfları


Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 16 frequencyBir eylemin ne kadar sıklıkla yapıldığını gösteren, “How often…?” sorusuna cevap olarak verilen kelimelerdir.

Present Simple Tense
Sıklık Zarflarının Cümledeki Yeri

1- Sıklık zarfları genellikle “be” yardımcı fiilinden sonra gelirler.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Sue is usually busy.

2- Can, should, would gibi modallar varsa sıklık zarfı “be” fiilinden önce kullanılır.

“Have to” dan önce kullanılır.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Sue should always be careful.

Sue always has to be careful.

3 – Sıklık zarfları genellikle fiillerden önce kullanılırlar.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Sue usually works late hours.

Sue doesn’t usually work late hours.

4 – Sometimes, occasionally ve frequently olumsuz yardımcı fiilden önce kullanılır.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Sue sometimes doesn’t work late hours.

5 – Often, generally, usually olumsuz cümlelerde yardımcı fiilden önce ya da sonra kullanılabilir.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Our employees usually don’t spend money on food when they are at work.

Our employees don’t usually spend money on food when they are at work.

6 – Sometimes, occasionally, frequently, usually, often, normally cümle başında ya da sonunda kullanılabilir. “Rarely” ve “seldom” cümlenin sonunda ancak “very” ya da “quite” ile birlikte kullanılır.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Sometimes, I like to eat French food.

Occasionally, they prefer staying with us.

I watch Dexter frequently.

He is not tired usually.

I talk to him quite rarely*.

*rarely olumlu fiil yapısına olumsuz anlam katar

Present Simple Tense
Anlamca Olumsuz Sıklık Zarfları

1 – Never, hardly ever, rarely, seldom olumlu yapılarda kullanılır. Olumlu yapıya olumsuz anlam katarlar.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

I hardly ever go to bed at 11 pm.

Saat 11’de nadiren yatarım / pek yatmam.

2 – Olumsuz anlam katan sıklık zarfları cümle başındaysa, cümle devrik yapıda olmalıdır.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Never does she hear the phone’s ringing when I call her.

Ben aradığımda telefonun çaldığını asla duymaz.

Present Simple Tense
Çıkmış Sorular
(YDS - YÖKDİL - YDT)

Aşağıda bulunan Present Simple Tense Çıkmış Sorular isimli interaktif testte Present Simple Tense ile ilgili YDS – YÖKDİL – YDT sınavlarında sorulmuş sorular ve her sorunun çözümüne dair ipuçları bulunmaktadır. Konuya çalıştıktan sonra testteki cevaplarınıza göre soruyu nasıl çözmeniz gerektiği ile ilgili detaylı açıklamalar bulabileceksiniz.

TAKTİKLER

Present Simple Tense
Konu Testi
(YDS - YÖKDİL - YDT)

Aşağıda bulunan Present Simple Tense Konu Testi isimli interaktif testte Present Simple Tense ile ilgili geniş bir soru havuzundan rastgele sorular bulunmaktadır. Konuya çalıştıktan sonra teste her giriş yaptığınızda farklı sorular ile karşılaşacaksınız.

Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) • (C1 - C2)
Present Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 25 Present Simple Tense

YDS-YÖKDİL-YDT sınavları için tenseler önemlidir. Türkçe'de Geniş Zaman olarak bilinen Present Simple Tense konusuna çalışmak için tıklayın

Kurs Sağlayıcı: Organization

Kurs Sağlayıcı Adı: Cepte İngilizce

Kurs Sağlayıcı URL'si: https://ucretsizingilizceders.com/

Kurs Modu: Online

Ders Yoğunluğu: PT3H

Kurs Türü: Free

Editörün değerlendirmesi:
5

olgu

Cepte İngilize Yazarı

2 yorum

ikbal · 10 Ağustos 2023 22:24 tarihinde

Harika bir yazı olmuş ellerinize sağlık. Hepsini yazdım.

    olgu · 11 Ağustos 2023 09:44 tarihinde

    Teşekkür ederim. İyi çalışmalar =)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.