Word Order – Cümle Sıralaması (A1-A2)

1- KONU ANLATIMI

2- KONU TESTİ

3- DERS NOTLARI

Word Order

Cümle sıralaması (Word Order) bakımından dünya dilleri genellikle iki ayrı gruba ayrılmıştır. Öncelikle İngilizce cümlelerde SVO olarak adlandırılan bu iki grubun Türkçe karşılıklarına bakalım.

İlk olarak Türkçe sıralamasını inceleyebilirsiniz.


Subject + Object + Verb

Özne + Nesne + Fiil

Word Order - Cümle Sıralaması (A1-A2) 1 sv20993 521509290

Ben (S) okula (O) giderim(V)

   *Yukarıdaki örnek cümlede olduğu gibi Türkçe bir cümle önce Özne (S) sonra Nesne (O) ve daha sonra Fiil (V) sıralamasını takip etmektedir.

Şimdi ise İngilizce cümle sıralaması (Word Orderkuralına uygun bir cümleyi inceleyelim. Cümle sıralaması (Word Orderbakımından dünya dilleri genellikle iki ayrı gruba ayrılmıştır.

Öncelikle SOV veya SVO olarak adlandırılan bu iki grubun Türkçe karşılıklarını inceleyelim.

Subject + Verb + Object

Özne + Fiil + Nesne

Word Order - Cümle Sıralaması (A1-A2) 2 sv20993 521509290

I (S) play (V) football (O)

   Yukarıdaki örnek cümlede olduğu gibi ise İngilizce bir cümle önce Özne (S) sonra Fiil (V) ve daha sonra Nesne (O) sıralamasını takip etmektedir.

Karşılaştırma

Yukarıdaki örneklerden anlaşıldığı gibi Türkçe ve İngilizce cümle sıralamaları (Word Orderfarklıdır. Bu yüzden daha önce Türkçe öğrenmiş olan bizler İngilizce öğrenmeye başladığımız anda zorluk çekmeye başlarız. Çünkü iki dilin cümleleri farklı sıralamayla oluşmakta ve bu durum bizim için cümlelerin devrik gibi anlaşılmasına yol açmaktadır.

   Bu yüzden İngilizce öğrenmeye başladığınız andan itibaren bu farklılığı kabul ederek, cümle kurma mantığını bu farklılıklara göre kurmalısınız. Aşağıdaki örneklerde Türkçe ve İngilizce cümleler sıralamaları bakımından karşılaştırılacaktır. Böylece İngilizce basit bir cümlenin Türkçe’ye nasıl çevrileceğini ve Türkçe’de ne anlama geldiğini daha kolay anlayabileceksiniz.

Word Order - Cümle Sıralaması (A1-A2) 1 sv20993 521509290

Onlar (S) kahve (O) içerler (V).

They (S) drink (V) coffee (O).

   *Türkçe cümlede özneden sonra nesne (futbol) kullanılırken, İngilizce cümlede özneden sonra fiil (play) kullanılmıştır ve Türkçe cümlede fiil (oynamak) cümle sonunda kullanılırken, İngilizce cümlede nesne (football) cümle sonunda kullanılmıştır. Bunun sebebi cümle sıralamasının iki dilde farklı olmasıdır.

Biz (S) televizyon (O) izleriz (V).

We (S) watch (V) television (O).

*Türkçede özneden sonra nesne (televizyon) kullanılırken, İngilizce’de özneden sonra fiil (watch) kullanılmıştır. Yine Türkçede fiil (izlemek) cümle sonunda kullanılırken, İngilizce’de nesne (television) cümle sonunda kullanılmıştır.

Word Order – İngilizce Cümle Sıralaması Konu Anlatımı(A1-A2)
Word Order - Cümle Sıralaması (A1-A2) 4 Word Order

Yabancı dil olarak İngilizce öğrenenlerin karşılaştığı en büyük sorun cümle sıralamaları farklardır. Word Order – İngilizce Cümle Sıralaması ile ilgili...

Kurs Sağlayıcı: Organization

Kurs Sağlayıcı Adı: Cepte İngilizce

Kurs Sağlayıcı URL'si: https://ucretsizingilizceders.com/

Editörün değerlendirmesi:
4.89

olgu

Cepte İngilize Yazarı