Adverbial Clauses of Purpose & Contingency (YDS-YÖKDİL-YDT) 

Adverbial Clauses of Purpose & Contingency(YDS-YÖKDİL-YDT) ADVERBIAL CLAUSES OF PURPOSE & CONTINGENCYDERS NOTLARI Subordinating Conjunctions of Purpose so thatfor the purpose that in order thatlest* Ana cümlenin eylemine amaç bildiren bir zarf cümlesi eklemek amacıyla kullanılan bu bağlaçların olumlu olanları genellikle “-sın diye” çevirisiyle yan cümleye eklenir. As it is Devamı…

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts (YDS-YÖKDİL-YDT) 

Adverbial Clauses – Transitions of Contrasts(YDS-YÖKDİL-YDT) ADVERBIAL CLAUSES – TRANSITIONS OF CONTRASTSDERS NOTLARI İngilizcede zıtlık bildiren yapılar 3 başlık altında toplanır. 1 – Concessive Contrasts Bu başlık altında kullanılan zıtlık yapıları beklenmedik ve şaşırtıcı bir durum belirtirler. They met a boy called Alexander although they expected to meet a girl. Devamı…

Adverbial Clauses – Transitions of Time (YDS-YÖKDİL-YDT) 

Adverbial Clauses – Transitions of Time(YDS-YÖKDİL-YDT) ADVERBIAL CLAUSES – TRANSITIONS OF TIMEDERS NOTLARI Subordinating Conjunctions of Time when(just) asafterbeforelong / until beforetill/until(ever) sinceimmediately afteras soon ashardly/barely/scarcely …… whenevery time  whileonceuntil afterby the timesince beforenot untilas long assoon afterthe momentno sooner …. thanwhenever Bu bağlaçların ardından cümle (SVO) gelir ve cümleler Devamı…

Adverbial Clauses – Transitions of Result (YDS-YÖKDİL-YDT)

Adverbial Clauses – Transitions of Result(YDS-YÖKDİL-YDT) ADVERBIAL CLAUSES – TRANSITIONS OF RESULTDERS NOTLARI Subordinating Conjunctions of Result so …. that It is because SVO (Cause) that such …. that It is because of Noun* (Cause) that Bu bağlaçların ardından cümle (SVO) gelir ve cümleler sonuç bildirirler. Bu durumda bulundukları zarf cümlesi daima Devamı…

Adverbial Clauses – Transitions of Cause (YDS-YÖKDİL-YDT)

Adverbial Clauses – Transitions of Cause(YDS-YÖKDİL-YDT) ADVERBIAL CLAUSES – TRANSITIONS OF CAUSEDERS NOTLARI Subordinating Conjunctions of Cause as since because now that seeing that in that* inasmuch as seeing as on the grounds that Bu bağlaçların ardından cümle (SVO) gelir ve cümleler sebep bildirirler. Bu durumda ana cümle daima sonuç Devamı…