Pronouns – Zamirler (A1-A2)

1- KONU ANLATIMI

2- KONU TESTİ

3- DERS NOTLARI

Subject Pronouns / Özne Olan Zamirler

Türkçede olduğu gibi İngilizce’de de kişilerin veya nesnelerin yerine kullanılan zamirler vardır. 

Öncelikle özne olarak kullanılan zamirler tablodaki gibidir.

Pronouns - Zamirler (A1-A2) 1 table1

Türkçede olduğu gibi İngilizcede de ÖZNE cümlenin ilk öğesi olarak yer alır. Bu durumu Word Order konusunda işlemiştik. Bu yüzden yukarıda bulunan zamirleri her zaman cümlenin ilk öğesi olarak yazmamız gerekir.

Aşağıdaki örnek cümlelerle kullanımı daha iyi görebilirsiniz.

Pronouns - Zamirler (A1-A2) 2 sv20993 521509290

I am a doctor. Ben bir doktorum.


You are right. Sen/Siz haklısın/ız.


He is tall. O uzundur.


She is a nice person. O iyi bir kişidir.


It is a chair. O bir sandalyedir.


We are tired. Biz yorgunuz.


They are successful. Onlar başarılıdır.

Bir cümlenin öznesini sürekli tekrarlamak yerine zamirleri kullanırız.

Bu durum örnekleri inceleyerek daha iyi anlaşılabilir.

Pronouns - Zamirler (A1-A2) 2 sv20993 521509290

Ahmet is my friend. Ahmet is a good student.

yerine

He is a good student.


Ayşe is a housewife. Ayşe is happy.

yerine

She is happy.


My father and I are at the cinema.

yerine

We are at the cinema


Ahmet and Ayşe are at home.

yerine

They are at home.

Object Pronouns​ / Nesne Olan Zamirler

Eğer zamirin kullanıldığı isim nesne konumunda ise Object Pronouns kullanılır.

Nesne olarak kullanılan zamirleri inceleyelim.

Pronouns - Zamirler (A1-A2) 4 table2

Yukarıda bulunan zamirler cümlenin ilk öğesi olarak kullanılamazlar. Nesne konumunda olmaları gerekir.

Aşağıdaki örnek cümlelerle kullanımı daha iyi görebilirsiniz. Türkçede nesne ortadayken İngilizcede sondadır.

Pronouns - Zamirler (A1-A2) 5 sv20993 521509290

She likes me.

benden hoşlanıyor.


I see you.

Ben seni anlıyorum.


I told him.

Ben ona anlattım.


We called her.

Biz onu aradık.


I finished it.

Ben onu bitirdim.


They visited us.

Onlar bizi ziyaret ettiler.


We chased them.

Biz onları kovaladık.

İsimler nesne konumunda kullanılırken olduğu gibi kullanılırlar.

Pronouns - Zamirler (A1-A2) 5 sv20993 521509290

She likes Fırat.

O Fırat’tan hoşlanıyor. 


I told Yılmaz.

Ben Yılmaz’a anlattım.


We called students.

Biz öğrencileri aradık.

Possessive Adjectives /Aitlik Sıfatları

Eğer aitlik bildirceksek isimden önce Possessive Adjectives kullanılır.

Aitlik sıfatlarını inceleyelim.

Pronouns - Zamirler (A1-A2) 7 table3

Aitlik sıfatları isimlerden önce gelirler. Hem özne hem nesne konumunda kullanılabilirler.

Aşağıdaki örnek cümlelerde kullanımı daha iyi görebilirsiniz

Pronouns - Zamirler (A1-A2) 5 sv20993 521509290

He likes my sister.

O kardeşimden hoşlanıyor.


His mother told me.

Annesi bana anlattı. 


Our teacher called us.

Öğretmenimiz bizi aradı.

Aitlik sıfatı olmadan isimlere aitlik özelliği eklenecekse ” –‘s aitlik eki eklenir. İsim “-s” harfi ile bitiyorsa ” –s’ ” şeklinde eklenir.

Pronouns - Zamirler (A1-A2) 9 sv20993 521509290

Mehmet‘s mother is tired.

Mehmet‘in annesi yorgun. 


I played Soner‘s guitar.

Ben Soner‘in gitarını çaldım. 


Students’ grades are bad.

Öğrencilerin notları kötü.

Pronouns - Zamirler Konu Anlatımı ( Elementary A1-A2)
Pronouns - Zamirler (A1-A2) 10 Pronouns Zamirler

İngilizce cümle kurarken kullanılan Pronouns (Zamirler) veya Possessive Adjectives (Aitlik Sıfatları) cümledeki pozisyonuna göre belirlenir.

Kurs Sağlayıcı: Organization

Kurs Sağlayıcı Adı: Cepte İngilizce

Kurs Sağlayıcı URL'si: https://ucretsizingilizceders.com/

Editörün değerlendirmesi:
4.95

olgu

Cepte İngilize Yazarı