Past Continuous Tense (A2-B1)

Past Continuous - Video Anlatım

Past Continuous - Konu Testi

Past Continuous - Notlar

Past Continuous Tense

Geçmişte belirli bir süre devam eden ve yine geçmişte sonlanan eylemler için kullanılır.

Türkçe örnek cümle üzerinden anlama ve kullanıma bakalım.

Subject + Object + Verb

Ben(S) + İngilizce(O) + çalışıyordum(V)

*Yukarıdaki örnek cümle Past Continuous ile yapılmıştır. Ders çalışmak eyleminin geçmişte bir süreliğine devam ettiğini görmekteyiz.

Şimdi ise İngilizce cümle sıralaması kuralına uygun bir Past Continuous Tense cümleye bakalım.

Subject + was/were + Verb ing + Object

I (S) + was studying (V) + English (O)

*Yukarıdaki örnek cümlede İngilizce bir Past Continuous Tense cümlesi görülmektedir. Ders çalışmak anlamına gelen “study” fiilinin “çalışıyordum” anlamında geçmişte bir süre devam ettiğini görmekteyiz.

.

Past Continuous Tense ile cümlelerin nasıl kurulduğuna, hangi kurallarla oluşturulduğuna bakalım.

I/He/She/It + was + V-ing

You/We/They + were + V-ing

I was reading books.


 He was playing computer games.


 She was watching television.


 It was coming to us.


You were playing computer games.


 We were watching television.


 They were studying English.

Past Continuous Olumsuz Cümleler.

Past Continuous Tense ile Olumsuz Cümlelerin nasıl kurulduğunu inceleyelim.

I/He/She/It + was + not + V-ing

You/We/They + were + not + V-ing

I was not reading books.


He was not playing computer games.


She was not watching television.


It was not coming to us.


You were not playing computer games.


We were not watching television.


They were not studying English.

Yardımcı fiil ve olumsuzluk eki kısaltarak yazılabilir.

was+not = wasn’t

were+not = weren’t

I wasn’t reading books.


He wasn’t  playing computer games.


She wasn’t  watching television.


It wasn’t  coming to us.


You weren’t playing computer games.


We weren’t watching television.


They weren’t studying English.

Past Continuous Soru Cümleleri

Soru Cümleleri nasıl kurulur bakalım.

  • Soru cümlesi kurarken “was / were” yardımcı fiili özneden önce kullanılır.
  • Bilgi isteyen sorularda “Wh-” soru kelimeleri cümlenin başına gelir.

(Wh-) Was / Were + Özne(S) + V-ing + Nesne(O) ?

+ He was reading books.

Was he reading books ?


+ She was playing computer games.

Was she playing computer games ?


+ He was writing a book.

What was he writing?


+ I was reading books.

Were you reading books ?


+ They were playing computer games.

Were they playing computer games ?


+ We were going to school.

Where were we going?


Past Continuous Soru Cümlelerin Cevaplanması

Soru Cümlelerinin nasıl cevaplandığına bakalım.

  • Yes/ No soru cümlelerine kısa cevap verilir.
  • Bilgi isteyen sorulara cümle kurarak cevap verilir.

Were you reading books ?

Yes, I was.


Were they playing computer games?

No, they weren’t.


 Where were we going?

We were going to school.

V-ing Kuralları

Fiillere gelen “-ing” takısı bazı durumlarda değişkenlik gösterir.

1) Bir sessiz harften sonra “-e” gelirse “-e” düşer ve “–ing” eklenir.

2) Bir sesli + Bir sessiz harf gelirse sessiz harf çift yazılır ve “–ing” eklenir.

(w,y, ve x harfleri hariç)

3) İki sesli + bir sessiz harf varsa “-ing” eklenir; sessiz harf çift yazılmaz.

4) İki sessiz harf varsa “-ing” eklenir; sessiz harf çift yazılmaz.

Past Continuous Kullanılan Durumlar

Bu bölümde ise Past Continuous Tense’in günlük hayatta hangi durumlarda kullanıldığına bakalım.

1) Geçmişte belli bir zamanda gerçekleşmeye devam eden eylemlerde kullanılır.

I was watching a movie at 9 p.m yesterday.

 Dün saat 9′ da film izliyordum.

Örnek cümlede “watch” (izlemek) eylemi belirtilen zamandan önce başlamış ve bu zamanda eyleme devam edilmektedir.

2) Geçmişte devam eden bir eylemin kısa veya ani gelişen başka bir eylem tarafından kesintiye uğradığı durumlarda kullanılır.

My mother was cooking when I came home.

 Eve geldiğimde annem yemek yapıyordu.


1- Benim eve gelmem ani ve kısa bir eylem olduğu için “Past Simple” ile anlatılmış,

2- Annem ben eve gelmeden önce yemek yemeye başladığı ve geldiğimde devam ettiği için “Past Continuous” ile anlatılmıştır.

3) Geçmişte iki eylemin birbirine paralel olarak gerçekleşmeye devam ettiği durumlarda kullanılır.

I was studying while you were sleeping.

 Sen uyurken ben ders çalışıyordum.


Senin uyuman ve benim ders çalışma eylemlerim aynı anda gerçekleşmeye devam ettikleri için “while” (-iken) anlamına gelen bağlaçla bağlanmış ve iki eylem de “Past Continuous” ile anlatılmıştır.

4) Bir hikaye veya olayı anlatmadan önce ortamı betimlemek için yazılan cümlelerde kullanılır.

It was a Sunday morning and children were playing happily on the street.


*Bu tür cümleler genellikle hikaye anlatımlarında karakterin içerisinde bulunduğu ortamı tasvir etmek için kullanılır.

Past Continuous Zaman Zarfları

AT / THIS TIME / THIS HOUR / 9 O’CLOCK / 6 pm …….

Bu zaman zarfları yesterday / last night gibi ifadelerle tamamlandığında eylemin geçmişte bir zamanda devam ettiğini belirtirler.  

I was eating lunch at this time yesterday.


 They were sleeping at this hour two days ago.


 He was reading a book at 11 pm yesterday.


olgu

Cepte İngilize Yazarı

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir