Perfect Modals
(YDS-YÖKDİL-YDT)

Perfect Modals DERS NOTLARI

Perfect Modals
Özet Tablo

Deduction in the PastUnreality in the Past
must have v3should have v3
can’t have v3ought to have v3
may have v3would have v3
might have v3*might have v3*
could have v3*could have v3*
needn’t have v3
would rather / sooner have v3
would rather / sooner + SBJ + have v3

 

Restatement / Paraphrasing of Perfect Modals

 

Restatement of Deduction means:  It is (highly) likely that Past / Present Perfect

Restatement of Unreality means: Yet the opposite (has) happened.

* ile belirtilen Perfect Modallar iki anlamda da kullanılabildiğinden dikkatli olunmalıdır.

Must Have V3
Can't Have V3
Strong Past Deduction

Geçmişteki eylemlerle ilgili güçlü çıkarım yaparlar. “Could Have V3” veya “May Have V3” ile yapılan çıkarıma göre çok daha kesindir. Bu yüzden somut ipuçları olmalıdır.

Must Have Been

“-mış olmalı”

Can’t Have Been

“-mış olamaz”

Perfect Modals (YDS-YÖKDİL-YDT)  1 sv20993 521509290

He must have studied hard because he answered all the questions on the quiz.

(It is almost certain that he studied hard it.)


They can’t have finished their experiment yet, for they didn’t buy the equipment.

(It is almost certain that they haven’t finished it yet.)

May Have V3
Might Have V3*
Could Have V3*
Deduction in the Past - Possibility

Geçmişte ihtimale dayalı çıkarım yapılabilir. “-mış olabilir” şeklinde çevrilir. Çıkarım yapmak için elde olan ipuçları “must have v3” veya “can’t have v3” kullanımında olduğu gibi güçlü olamaz. Tahmine dayalı bir çıkarım anlamı hakimdir.

* ile belirtilen Perfect Modallar iki anlamda da kullanılabildiğinden dikkatli olunmalıdır.

Perfect Modals (YDS-YÖKDİL-YDT)  2 sv20993 521509290

A criminal may have tried to use his underwear to hang himself in his cell at the Sacramento County Jail.

(It is possible that he tried it.)


 

Children playing football on the street could have broken the window.

(It is possible that they broke it.)

Should Have V3
Ought to Have V3
Unreality in the Past - Criticism & Regret

Geçmişteki eylemlerle ilgili gerçek olmayan durum ifade ederler. Kullanım olarak aralarında fark yoktur. Birinci şahıs öznelerle daha çok Regret, diğer öznelerle ise Criticism anlamı hakimdir.

“-meliydi, -malıydı” şeklinde çevirilirler.

Perfect Modals (YDS-YÖKDİL-YDT)  1 sv20993 521509290

You ought to have studied more for your exam.

(Criticism: However, you didn’t study.)


Scientists should not have claimed that Extra Terrestrial life almost certainly exists.

( Criticism: However, they claimed it.)


I should have completed most of the lesson notes until now.

( Regret: However, I haven’t finished.)

Would Have V3
Unreality in the Past - Certainty

Geçmişteki eylemlerle ilgili gerçek olmayan durumla ilgili kesinlik ifade eder. Unreal yapıların içinde özellikle bu yapı Conditional (If) yapılar dışında neredeyse hiç kullanılmaz.

Perfect Modals (YDS-YÖKDİL-YDT)  2 sv20993 521509290

If the researchers had implemented the innovative algorithm earlier, it would have significantly accelerated the data processing speed and revolutionized the entire field of computational science.

(Conditional Type 3 – Unreality in the Past – Certainty)

Might Have V3*
Could Have V3*
Unreality in the Past - Possibility & Ability

Geçmişteki eylemlerle ilgili gerçek olmayan ihtimalleri anlatırlar. Ability anlamı sadece “could have V3” ile verilebilir. Possibility anlamında kullanım olarak aralarında fark yoktur.

“-ebilirdi” şeklinde çevrilirler.

* ile belirtilen Perfect Modallar iki anlamda da kullanılabildiğinden dikkatli olunmalıdır.

DİKKAT!

Unreality anlamında “may have V3” kullanılmaz!

Perfect Modals (YDS-YÖKDİL-YDT)  2 sv20993 521509290

You shouldn’t have swum in the winter. You might / could have been sick.

(You swam, you weren’t sick but that was possible.)


The results were satisfactory, but the team could have mitigated potential setbacks by adopting a more proactive approach.

(However, they weren’t able to.)

Needn't Have V3
Unreality in the Past - Unnecessity

Geçmişteki eylemlerle ilgili gerçek olmayan gereksizlik ifade ederler. Eylem gerçekleşmiştir.

“-gerek yoktu” şeklinde çevirisi yapılır. 

Perfect Modals (YDS-YÖKDİL-YDT)  2 sv20993 521509290

We needn’t have hurried because our flight was delayed.

(We hurried, but this was unnecessary.)


If they had simply put a dark plastic over her white dress during that scene, they needn’t have spent money on digitally painting it.

( They spent the money, but this was unnecessary)

Would Rather Have V3 + than + V2 / have v3
Would Sooner Have V3 + than + V2 / have v3
Unreality in the Past - Preference

Eylemi gerçekleştiren kişinin geçmişteki kendi tercihi ile ilgili cümle kurarken kullanılır. Cümle “tercih ederdim” olarak çevrildiğinden 1. eylem gerçekleşmemiş  2. eylem gerçekleşmiştir.

Perfect Modals (YDS-YÖKDİL-YDT)  2 sv20993 521509290

I would rather have watched the movie than (have) slept.

(However, I slept. I didn’t watch the movie.)

Would Rather + SUBJECT + had v3 + than + V2 / have v3
Would Sooner + SUBJECT + had v3 + than + V2 / have v3
Unreality in the Past - Preference for Others

Cümlenin öznesinin başkasının geçmiş tercihinden bahsettiği durumlarda kullanılır. Cümle “tercih ederdim” olarak çevrildiğinden 1. eylem gerçekleşmemiş  2. eylem gerçekleşmiştir.

Perfect Modals (YDS-YÖKDİL-YDT)  2 sv20993 521509290

Her ex would rather she had suffered than (have) enjoyed that pleasure.

(However, she didn’t suffer. She enjoyed.)

Perfect Modals
Genel Kullanımları

1- Bu tür yapılarla geçmişte süreklilik bildirmek istenirse

modal + have been + V-ing

yapısı kullanılabilir.

Perfect Modals (YDS-YÖKDİL-YDT)  2 sv20993 521509290

You should have been listening to me while I was talking about Tenses in English.

(However, you weren’t listening.)


She must have been studying hard for the presentation during the past week since she was rather confident on the stage.

(It is highly likely that she had been studying.)

2- Unreal Past with If

Type 3 veya Mixed Type yapılarıyla kurulan cümlelerde gerçek dışı durumlar olduğu için Unreality veren “Perfect Modal” kullanılır. Özellikle “would have V3” gerçek olmayan eylemde kesinlik belirtir ve bu yapı dışında kullanılmaz.

Perfect Modals (YDS-YÖKDİL-YDT)  2 sv20993 521509290

We would have arrived there earlier if we had set off in the morning.

( Type 3: We didn’t set off earlier so we arrived late)


 

If I weren’t flying to Detroit tomorrow, I would have planned a trip to Vancouver in advance.

(Mixed Type: I didn’t plan a trip to Vancouver beforehand since I am flying to Detroit tomorrow.)

3 – I wish, If only, As if etc.

Bu gibi yapılarda günümüzde gerçek olmayan bir eylem için “Past Simple” veya “Past Modal” kullanılırken, geçmiş zamanla ilgili gerçek olmayan bir eylem belirtmek istediğimizde “Past Perfect” veya “Perfect Modal” kullanılır.

Perfect Modals (YDS-YÖKDİL-YDT)  2 sv20993 521509290

I wish you could be here now.

(Yet, you can’t.)


I wish you had been there yesterday.

(Yet, you weren’t.)


I wish you could have been there yesterday.

(Yet, you couldn’t.)

Perfect Modals
Çıkmış Sorular
(YDS - YÖKDİL - YDT)

Aşağıda bulunan Perfect Modals isimli interaktif testte Perfect Modals konusu ile ilgili YDS – YÖKDİL – YDT sınavlarında sorulmuş sorular ve her sorunun çözümüne dair ipuçları bulunmaktadır. Konuya çalıştıktan sonra testteki cevaplarınıza göre soruyu nasıl çözmeniz gerektiği ile ilgili detaylı açıklamalar bulabileceksiniz.

Perfect Modals TAKTİKLER

Perfect Modals (YDS-YÖKDİL-YDT)  • (C1-C2) • Cepte İngilizce
Perfect Modals (YDS-YÖKDİL-YDT)  12 Perfect Modals YDS YOKDIL YDT 1

Perfect Modals Deduction (Çıkarım) ve Unreality (Varsayım) olarak iki ana başlıkta kolaylıkla incelenebilecek bir konudur.

Kurs Sağlayıcı: Organization

Kurs Sağlayıcı Adı: Cepte İngilizce

Kurs Sağlayıcı URL'si: https://ucretsizingilizceders.com/

Kurs Modu: Online

Ders Yoğunluğu: PT4H

Kurs Türü: Free

Editörün değerlendirmesi:
4.99

olgu

Cepte İngilize Yazarı

0 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.