Past Simple Tense
( YDS-YÖKDİL-YDT)

DERS NOTLARI

Past Simple Tense
İsim & Sıfat Cümlelerinde Cümle Yapısı

IHe, She, ItYou, We, They
+waswaswere
was notwas not were not
?(Wh-) was +Sbj(Wh-) was +Sbj(Wh-) were+Sbj

Örnekleri Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim.

Past Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

It was a big mistake that you called her.

Onu araman büyük bir hataydı.

We weren’t much tired after the lesson.

Dersten sonra pek yorgun değildik.

Were they satisfied with their results ?

Sonuçlarından memnunlar mıydı ?

Sıfat Cümlesi            İsim Cümlesi

Past Simple Tense
Fiil Cümlelerinde Cümle Yapısı

I,You,We,They,He,She,It
+Verb 2
didn’t + Verb 1
?(Wh-) did + Sbj+ V1

Olumlu ve olumsuz cümle örneklerini Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim.

Past Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 2 sv20993 521509290

I made* the morning announcement today.

Bugün sabah anonsunu ben yaptım.

She didn’t notice that I wasn’t here last night.

O dün gece burada olmadığımı fark etmedi.

*Past Simple Tense kullanımı için fiillerin ikinci halleri çok iyi bilinmelidir.

Aynı cümle örneklerini bu sefer soru cümlesi yaparak Türkçe karşılaştırmalı olarak inceleyelim.

Past Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 2 sv20993 521509290

Did you make the morning announcement today ?

Bugün sabah anonsunu sen mi yaptın ?

How didn’t she notice that I wasn’t here last night ?

O dün gece burada olmadığımı nasıl fark etmedi ?

Soru cümlelerinin cevaplanmasını inceleyelim.

Past Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Did you make the morning announcement today ?

Yes, I did. / No, I didn’t.

How didn’t she notice that I wasn’t here last night ?

Because, she slept early.

Past Simple Tense
Kullanılan Durumlar

1 – Past Simple Tense geçmişte olup biten eylemlerde kullanılır. Nokta atışı zamanlarla ifade edilir.

Past Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

He took Spanish course last year.

Geçen yıl İspanyolca dersi aldı.

(Geçmişte olup bitmiş eylem)

We finished the story book last night.

Dün gece hikaye kitabını bitirdik.

( Geçmişte olup bitmiş eylem)

2 – Geçmişte belli aralıklarla tekrarlanmış eylemleri anlatabilir. Bu durumda Present Simple Tense ile kullanılan sıklık zarfları geçmiş bildiren başka bir ifadeyle Past Simple Tense ile kullanılabilir.

Past Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Last year, he took the bus every day*.

Geçen sene her gün otobüse binerdi.

(Geçmişte tekrarlanmış eylem)

Many people watched black and white movies for 20 years until 1980.

Çoğu insan 1980’e kadar 20 yıl boyunca siyah beyaz film izledi.

(Geçmişte tekrarlanmış eylem)

*Bir eylemin ne kadar sıklıkla yapıldığını gösteren, “How often…?” sorusuna cevap olarak verilen kelimeler geçmişteki alışkanlıkları anlatmak için de kullanılabilirler. Dikkatli olmak gerekir.

3 – Reported Speech’te kurulan ve Past Simple fiille aktarılan cümlenin devamı olması gereken zamanın bir derece pastı yapılmalıdır.

Past Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

All the students have been trying hard to write the notes since the beginning of the course.

Öğrencilerin hepsi kursun başından beri notları yazmak için çok çabalıyorlar.

(Normalde kullanılan zaman – Present Perfect Tense)

Their teacher said that all the students had been trying hard to write the notes since the beginning of the course.

Öğretmenleri, öğrencilerin hepsinin kursun başından beri notları yazmak için çok çabaladığını söyledi.

(Past aktarma fiili sebebiyle Past Perfect Tense)

Past Simple Tense
Zaman İfadeleri

1 – “last ……” kalıbı

night, week, year, Monday ve benzeri ifadelerle tamamlanır.

Çevirisi “geçen …….” şeklinde yapılır.

Past Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

My older brother visited me last week in order to borrow some money.

Erkek kardeşim geçen hafta ödünç para almak için beni ziyaret etti.

2 – “a(n)/two/three/a few etc. ……(s) ago” kalıbı

hour, day, week, month, year ve benzeri ifadelerle tamamlanır.

Çevirisi “bir/iki/üç/birkaç vs. ……. önce” şeklinde yapılır. Birden fazla zaman için kullanılacaksa sonuna çoğul yapmak için “-s” takısı eklenir. 

Past Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

My cousins went to a soccer game a few days ago.

Kuzenlerim birkaç gün önce futbol maçına gittiler.

Some of the refugees crossed the border an hour ago.

Mültecilerin bazıları sınırı bir saat önce geçtiler.

3 – yesterday, then, in 1999, at the time, once, at the/that time, previously, in ancient times, formerly, in old times, erstwhile, before now, in antiquity gibi zaman ifadeleri geçmiş zamana ait ifadelerdir.

Past Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

Once, Debbie Gallagher visited the nursing home in her town.

Bir zamanlar Debbie Gallagher kasabasındaki huzurevini ziyaret ederdi.

Past Simple Tense
İstisnalar

Aşağıda gördüğünüz yapılarda Simple Past kullanılmasına rağmen anlam Present veya Future ile ilgilidir. Bu yapılara çok dikkat etmek gerekir.

If only + Simple Past

It’s time+ Sbj + Simple Past

I’d rather + Sbj + Simple Past

I wish + Simple Past

As if / as though + Simple Past

If + Simple Past (Type 2)

 

Past Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

I wish the workers didn’t start work at the crack of dawn.

(I am not happy that the workers start work very early.)

It’s time the officer took a proactive approach to community safety.

(The officer should now take a proactive approach to community safety.)

* Bu tür cümleler özellikle Restatement / Paraphrase sorularında kafa karıştırıcı olabilir. Yukarıdaki kalıpların hepsi görünüşte Past Simple olmasına rağmen Present anlama sahiptir.

Past Simple Tense
Çıkmış Sorular
(YDS - YÖKDİL - YDT)

Aşağıda bulunan Past Simple Tense Çıkmış Sorular isimli interaktif testte Past Simple Tense Tense ile ilgili YDS – YÖKDİL – YDT sınavlarında sorulmuş sorular ve her sorunun çözümüne dair ipuçları bulunmaktadır. Konuya çalıştıktan sonra testteki cevaplarınıza göre soruyu nasıl çözmeniz gerektiği ile ilgili detaylı açıklamalar bulabileceksiniz.

TAKTİKLER

Past Simple Tense
Konu Testi
(YDS - YÖKDİL - YDT)

Aşağıda bulunan Past Simple Tense Konu Testi isimli interaktif testte Past Simple Tense ile ilgili geniş bir soru havuzundan rastgele sorular bulunmaktadır. Konuya çalıştıktan sonra teste her giriş yaptığınızda farklı sorular ile karşılaşacaksınız.

Past Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) • (C1 - C2)
Past Simple Tense ( YDS-YÖKDİL-YDT) 12 Past Simple

Past Simple Tense YDS-YÖKDİL-YDT sınavlarında çok karşılaşılan ve çok karıştırılan bir zamandır. Bu zamanla ilgili tüm ipuçları için tıklayın.

Kurs Sağlayıcı: Organization

Kurs Sağlayıcı Adı: Cepte İngilizce

Kurs Sağlayıcı URL'si: https://ucretsizingilizceders.com/

Kurs Modu: Online

Ders Yoğunluğu: PT3H

Kurs Türü: Free

Editörün değerlendirmesi:
5

olgu

Cepte İngilize Yazarı

0 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.