Was / Were – Geçmişte Be Fiili (A1-A2)

Video Anlatım

Konu Testi

Çalışma Notları

Verb Be (was,were)

Daha önceki İngilizce konularında “be” fiilinin isim ve sıfat cümlelerinde kullanıldığını ve cümleye “-dır, -dir” anlamında eklendiğini görmüştük. Şimdi ise aynı kullanımın Geçmiş zamanda nasıl yapıldığına bakacağız.

Geniş/Şimdiki Zaman ve Geçmiş Zamanı karşılaştırarak örnekleri inceleyelim.

Was / Were - Geçmişte Be Fiili (A1-A2) 1 sv20993 521509290

I am tired.

Yorgunum.

(Şu anda)


I was tired.

Yorgundum.

(Geçmişte)


She is a doctor.

O bir doktordur.

(Şu anda)


She was a doctor.

O bir doktordu.

(Geçmişte)


You are a good person.

Sen/Siz iyi bir insansın/ız.

(Genelde)


You were a good person.

Sen/Siz iyi bir insandın/ız

(Geçmişte)

Cümlenin zamanına ve öznesine göre “be” fiilinin farklı hallerini kullanırız. Bu konumuzda ise Geçmiş Zaman (Past Simple) ile yapılmış cümlelerde “be” fiili kullanımını inceleyeceğiz.

“Be” fiilinin Geçmiş Zaman’da farklı öznelerle kullanımı aşağıdaki gibidir.

Was / Were - Geçmişte Be Fiili (A1-A2) 2 1 1

Türkçe ve İngilizce cümleleri karşılaştırdığımızda konuyu daha iyi anlayacaksınız.

Was / Were - Geçmişte Be Fiili (A1-A2) 3 sv20993 521509290

Ben bir doktordum.

I was a doctor.

*Türkçe cümle doktor ismi ile yapılmıştır bu yüzden İngilizce cümlede “be” fiili kullanılmaktadır. Bir önceki sayfada bulunan tabloya göre I öznesiyle beraber “be” fiili geçmiş zamanda “was” halini almıştır.

Farklı öznelerle daha fazla cümle üzerinden konumuzu pekiştirelim.

Was / Were - Geçmişte Be Fiili (A1-A2) 3 sv20993 521509290

Sen/Siz haklıydın/ız.

You were right.

*Türkçe cümle haklı sıfatı ile yapılmıştır bu yüzden İngilizce cümlede “be” fiili kullanılmaktadır. Tabloya göre You öznesiyle beraber “be” fiili geçmiş zamanda “were” halini almıştır.


O uzundu.

He was tall.

*Türkçe cümle uzun sıfatı ile yapılmıştır bu yüzden İngilizce cümlede “be” fiili kullanılmaktadır. Tablomuza göre He öznesiyle beraber “be” fiili geçmiş zamanda “was” halini almıştır.


Onlar başarılıy.

They were successful.

*Türkçe cümle başarılı sıfatı ile yapılmıştır bu yüzden İngilizce cümlede “be” fiili kullanılmaktadır. Tabloda bulunan bilgilere göre They öznesiyle beraber “be” fiili geçmiş zamanda “were” halini almıştır.

Verb Be (was,were) Olumsuz Cümleler.

“Be” fiili ile Olumsuz Cümlelerin nasıl oluşturulduğunu inceleyelim.

  • Olumsuz cümle kurarken “be” fiilden sonra “not” olumsuzluk eki gelir.

Özne(S) + was/were + not + İsim/Sıfat(O)

Was / Were - Geçmişte Be Fiili (A1-A2) 3 sv20993 521509290

+ I was a student.

– I was not a student.


+ You were happy.

– You were not happy.


+ She was here.

– She was not here.

Yardımcı fiil ve olumsuzluk eki kısaltarak yazılabilir.

was+not=wasn’t

were+not= weren’t

Was / Were - Geçmişte Be Fiili (A1-A2) 3 sv20993 521509290

I wasn’t a student.


You weren’t happy.


She wasn’t here.

Verb Be (was,were) Soru Cümleleri

“Be” fiili ile Soru Cümlelerinin nasıl oluşturulduğuna bakalım.

  • Yes/ No soru cümlelerinde “be” fiili özneden önce kullanılır.
  • Bilgi isteyen sorularda “Wh-“ soru kelimeleri cümlenin başına gelir.

(Wh-) Was/Were + Özne (S) + İsim/Sıfat (O)

Was / Were - Geçmişte Be Fiili (A1-A2) 1 sv20993 521509290

+ I was a student.

Were you a student ?


+ He was happy.

Was he happy ?


+ She was here.

Why was she here ?

Verb Be (was,were) Soru Cümlelerin Cevaplanması

Soru Cümlelerinin nasıl cevaplandığına bakalım.

  • Yes/ No soru cümlelerine kısa cevap verilir.
  • Bilgi isteyen sorulara cümle kurarak cevap verilir.

Was / Were - Geçmişte Be Fiili (A1-A2) 3 sv20993 521509290

Were you a student ?

Yes, I was.


Was he happy ?

No, he wasn’t.


Where was she ?

She was here.


olgu

Cepte İngilize Yazarı