Verb BE (am-is-are) – Be Fiili (A1-A2)

1- KONU ANLATIMI

2- KONU TESTİ

3- DERS NOTLARI

Verb BE (am-is-are)

İngilizce cümlelerde “Be” fiili isim ve sıfat cümlelerinde kullanılır ve cümle bir hareket veya eylem bildirmez. Bir yerde bulunma bir nesneyi veya o nesnenin durumunu tanımlama cümleleri genellikle isim veya sıfat cümleleridir. Cümlenin içinde fiil olmadığı için de fiil yerine “be” fiili kullanılır.

Öncelikle Türkçe isim ve sıfat cümleleri örneklerini inceleyelim.

Verb BE (am-is-are) - Be Fiili (A1-A2) 1 sv20993 521509290

Ben hastayım.

Sen iyi bir kişisin.

O iyi bir sporcudur.

Biz çok mutluyuz.

Onlar üzgündür.

*Yukarıda bulunan cümlelerde hasta,mutlu ve üzgün kelimeleri sıfat olarak kullanılmış; kişi ve sporcu kelimeleri ise isim olarak kullanılmıştır ve cümlelerde bir hareket veya eylem yoktur. Bu sebeple yukarıdaki Türkçe cümlelerde sıfat veya fiillerin sonunda bulunan “-ım”,”-sin”,”-dur”,”-uz” ve ”-dür” eklerinin İngilizce karşılığı olan “be” fiili devreye girer. 

Cümlenin zamanına ve öznesine göre “be” fiilinin farklı hallerini kullanırız. Bu konumuzda ise Present Zamanlar yani Geniş Zaman ve Şimdiki Zaman ile kurulmuş cümlelerde “be” fiili kullanımını inceleyeceğiz.

“Be” fiilinin Present zamanlarda farklı öznelerle kullanımı aşağıdaki gibidir.


I          am

He        is

She       is

It           is

You      are

We       are

They    are


Türkçe ve İngilizce cümleleri karşılaştırdığımızda konuyu daha iyi anlayacaksınız.

Verb BE (am-is-are) - Be Fiili (A1-A2) 1 sv20993 521509290

Ben bir doktorum.

am a doctor.

*Türkçe cümle doktor ismi ile yapılmıştır bu yüzden İngilizce cümlede “be” fiili kullanılmaktadır. Yukarıda bulunan tabloya göre I öznesiyle beraber “be” fiili geniş zamanda “am” halini almıştır.


Sen/Siz haklısın/ız.

You are right.

*Türkçe cümle haklı sıfatı ile yapılmıştır bu yüzden İngilizce cümlede “be” fiili kullanılmaktadır. Tabloya göre You öznesiyle beraber “be” fiili geniş zamanda “are” halini almıştır.


O uzundur.

He is tall.

*Türkçe cümle uzun sıfatı ile yapılmıştır bu yüzden İngilizce cümlede “be” fiili kullanılmaktadır. Tablomuza göre He öznesiyle beraber “be” fiili geniş zamanda “is” halini almıştır.

Onlar başarılıdır.

They are successful.

*Türkçe cümle başarılı sıfatı ile yapılmıştır bu yüzden İngilizce cümlede “be” fiili kullanılmaktadır. Tabloda bulunan bilgilere göre They öznesiyle beraber “be” fiili geniş zamanda “are” halini almıştır.

Verb BE (am-is-are) ile Olumsuz Cümleler.

Olumsuz cümle kurarken “be” fiilden sonra “not” olumsuzluk eki gelir.

Özne + am/is/are + not + İsim/Sıfat

Verb BE (am-is-are) - Be Fiili (A1-A2) 1 sv20993 521509290

+ I am a student.

– I am not a student.


+ You are happy.

– You are not happy.


+ She is here.

– She is not here.

Verb BE (am-is-are) ile Soru Cümleleri

Yes/ No soru cümlelerinde “be” fiili, özneden önce kullanılır.

Bilgi isteyen sorularda “Wh-” soru kelimeleri cümlenin başına gelir.

(Wh-) Am/Is/Are + Özne + (İsim/Sıfat) ?

Verb BE (am-is-are) - Be Fiili (A1-A2) 1 sv20993 521509290

+ I am a student.

Are you a student ?


+ He is happy.

Is he happy ?


+ She is here.

Why is she here ?

Verb BE (am-is-are) ile Soru Cümlelerin Cevaplanması

Yes/ No soru cümlelerine kısa cevap verilir.

Bilgi isteyen sorulara cümle kurarak cevap verilir.

Verb BE (am-is-are) - Be Fiili (A1-A2) 1 sv20993 521509290

Are you a student ?

Yes, I am.


Is he happy ?

No, he isn’t.


Where is she ?

She is here.

Verb BE (am-is-are) – İngilizce Konu Anlatımı (A1-A2)
Verb BE (am-is-are) - Be Fiili (A1-A2) 6 Verb be am is are

İngilizce cümle kurarken fiiliniz yoksa imdadınıza koşan bu yardımcı fiil Verb BE (am-is-are) İngilizce isim ve sıfat cümlelerinin vazgeçilmezidir.

Kurs Sağlayıcı: Organization

Kurs Sağlayıcı Adı: Cepte İngilizce

Kurs Sağlayıcı URL'si: https://ucretsizingilizceders.com/

Editörün değerlendirmesi:
4.9

olgu

Cepte İngilize Yazarı