Superlatives
(YDS-YÖKDİL-YDT)

SUPERLATIVES DERS NOTLARI

(the) adj / adv + -est
Genel Kurallar

İkiden fazla kişiyi, nesneyi, grubu veya eylemi kıyaslamak için kullanılan üstünlük cümlelerinde kullanılırlar.

-est eki okunuşu tek heceli ve bazı iki heceli sıfatlarda ve düzensiz zarflarda kullanılır.

Superlatives (YDS-YÖKDİL-YDT) 1 sv20993 521509290

The children of Irish parents are the tallest ones in the northern Europe.


Gone are the days having to look for the closest store to your location.

TEK HECELİ SIFATLAR

young
cold
tall
youngest
coldest
tallest

KISA SESLİ + SESSİZ HARFLE BİTEN SIFATLAR

fat
red
sad
thin
fattest
reddest
saddest
thinnest

SONU -E İLE BİTEN SIFATLAR

close
huge
large
strange
closest
hugest
largest
strangest

SONU -Y İLE BİTEN SIFATLAR

dry
noisy
ugly
heavy
icy
shiny
driest
noisiest
ugliest
heaviest
iciest
shiniest

BAZI İKİ HECELİ SIFATLAR*

clever
gentle
friendly
quiet
simple

cleverest
gentlest
friendliest
quietest
simplest

* Bu sıfatlar iki türlü de yapılabilirler.

Superlatives (YDS-YÖKDİL-YDT) 2 sv20993 521509290

My dog is the friendliest one in our neighbourhood.


My dog is the most friendly one in our neighbourhood.

SIFAT VE ZARF HALLERİ AYNI OLANLAR

early
fast
hard
high
late
long
low
near
soon

earliest
fastest
hardest
highest
latest
longest
lowest
nearest
soonest

(the) most & least adj / adv
Genel Kurallar

“Most ve least” genellikle okunuşu 2 veya daha fazla heceli sıfatlarda ve tüm düzenli zarflarda (-ly eklenerek zarf yapılanlar) kullanılır.

Superlatives (YDS-YÖKDİL-YDT) 2 sv20993 521509290

Regular speeches tend to be the least controversial of all kind of speeches.


When heated to 100 degrees celsius, the particles in steel vibrate the most vigorously.

Irregular Superlatives
Genel Kurallar

good / well
bad / badly
far / far
far / far
old
old
many & much & a lot of / much
little / little

best
worst
furthest (only abstract)
farthest*
eldest (only people) 
oldest*
most
least**

* Hem düzenli hem de düzensiz olarak kullanılan bu yapılarda anlamca farklılıklar bulunmaktadır.

** İsimlerden önce direkt olarak kullanılacaksa ismin sayılamayan bir isim olması gerekmektedir.

Superlatives (YDS-YÖKDİL-YDT) 2 sv20993 521509290

He might throw the ball the farthest.

Superlatives The
Kullanılmayan Durumlar

“the” kullanımı üstünlük derecesi belirttiği için bulunmaktadır. Bazı durumlarda “the” kullanılmayabilir.

1- Possessive Adjectives

Possessive ‘s

Superlatives (YDS-YÖKDİL-YDT) 2 sv20993 521509290

Of course, I envy that he is Chelsea‘s best player.


Marketers could identify their most suitable platform to reach their customers.

2- Eğer Superlative ile tanımlanan isim sıfattan önce ise the kullanılmaz.

Superlatives (YDS-YÖKDİL-YDT) 2 sv20993 521509290

Despite the imperfect nature of opinion polls, they can be very useful in certain cases, and they are most advantageous, too.

3- Sıfatlarla çoğunlukla the kullanılırken filleri niteleyen zarflarla yapılan superlativelerde the kullanılmaz

Superlatives (YDS-YÖKDİL-YDT) 2 sv20993 521509290

We finished the first project yesterday.


We finished the project first.

4- Öznenin başka nesneler ile kıyaslanması yerine kendisinin başka zamanlarda, başka yerlerde veya durumlardaki hali ile kıyaslandığı cümlelerde the kullanılmaz.

Superlatives (YDS-YÖKDİL-YDT) 2 sv20993 521509290

Spinach leaves are the best ones of all to harvest.


Spinach leaves are best in a salad when small.


I sincerely hope the happiest children in the world will be those of African parents.


African children are happiest when at school and with their friends, but home life is more challenging as many have more family responsibilities.

Superlatives
Genel Kurallar

Bir cümlede Superlative olduğunu belirten prepositionlardan en sık kullanılanları “of ve in” dir. 

1- Kıyaslanacak kelime bir yeri veya grubu ifade ediyor ve tekil ise “of” kullanılmaz “in” kullanılır.

Superlatives (YDS-YÖKDİL-YDT) 2 sv20993 521509290

Not only does Turkey have the largest army of the Middle East, but it has the second-largest army of NATO as well.


Not only does Turkey have the largest army in the Middle East, but it has the second-largest army in NATO as well.

2- Superlative yapının ardından kıyaslamak için bir zaman dilimi geliyorsa “in” kullanılmaz “of” kullanılır.

Superlatives (YDS-YÖKDİL-YDT) 2 sv20993 521509290

I think that one is the most magnificent movie in the year.


I think that one is the most magnificent movie of the year.

3- Superlative yapının ardından kıyaslamak için  çoğul bir isim ve all, lot, bunch gibi ifadeler varsa “in” kullanılmaz “of” kullanılır.

Superlatives (YDS-YÖKDİL-YDT) 11 sv20993 521509290

In all moviesI think that one is the most interesting.


Of all moviesI think that one is the most interesting.

4- Özellikle the first, the last gibi Superlative ifadeler içeren cümlelerdeki Relative Clauselar “to+V1” ile kısaltılabilirler.

Superlatives (YDS-YÖKDİL-YDT) 11 sv20993 521509290

Some people believe that Chinmay Sriram Balaji from India was the first scientist who invented the first known spaceship, automobile and vacuum cleaner about 5,000 years ago.


Some people believe that Chinmay Sriram Balaji from India was the first scientist to invent the first known spaceship, automobile and vacuum cleaner about 5,000 years ago.

5- “much / little / many / few ” ile birlikte isimler de karşılaştırılabilir.

many / few = most / fewest + Countable Noun

much / little = most / least + Uncountable Noun

Superlatives (YDS-YÖKDİL-YDT) 11 sv20993 521509290

Oslo is one of the 10 cities where the fewest people drive to work.


When I paint, I always try to find out what the least information I need is.

DİKKAT!

Aşağıdaki yapıların anlamca birbirini tutmaması durumu birçok Paragraf, Translation ve Restatement (Paraphrasing) sorusunda eleyici ifade olarak kullanılır.

one of the most adj / least adj / best etc.

Plural Noun

the most adj / least adj / best etc.

Singular / Uncountable Noun

Superlatives (YDS-YÖKDİL-YDT) 11 sv20993 521509290

The Cevapcici is one of the most popular dishes of the Balkans.

(There are other most popular dishes.)


The Cevapcici is the most popular dish of the Balkans.

(It is the only most popular dish.)

Superlatives (YDS-YÖKDİL-YDT) • (C1-C2) • Cepte İngilizce
Superlatives (YDS-YÖKDİL-YDT) 15 sv20993 521509290

Superlatives konusunda bahsedilen yapılar ikiden fazla kişiyi, nesneyi, grubu veya eylemi kıyaslamak için kullanılırlar.

Kurs Sağlayıcı: Organization

Kurs Sağlayıcı Adı: Cepte İngilizce

Kurs Sağlayıcı URL'si: https://ucretsizingilizceders.com/

Course Mode: Online

Course Workload: PT3H

Course Type: Free

Editörün değerlendirmesi:
5

olgu

Cepte İngilize Yazarı

0 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.