Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables!

Vocabulary

Vocabulary Exercise

Grammar: Countable / Uncountable Nouns Video Anlatım

Grammar: Countable / Uncountable Nouns Ders Notları

Countable / Uncountable Nouns

İsimlerin özelliklerinde biri de sayılabilir veya sayılamayan olarak ikiye ayrılmalarıdır.

Öncelikle Sayılabilir İsimleri İnceleyelim.

 • Tekil veya çoğul olarak kullanılabilen isimlerdir. İngilizce’de isimler genellikle “-s” takısı getirilerek çoğul yapılırlar.

Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables! 1 sv20993 521509290

book books

car cars

dog dogs

İsimlere gelen “-s” takısı bazı durumlarda değişkenlik gösterir.

Aşağıda bu özel durumları göreceksiniz.

1) /-ss/-sh/-ch/-x/-o harfleri ile biten isimlere “-es” şeklinde eklenir

Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables! 1 sv20993 521509290

Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables! 3 table1 3

2) /-y/ harfi ile biten isimlerde /-y/ den önceki harfe bakmamız gerekir.

Eğer /-y/ den önceki harf a,e,i,o,u, gibi bir sesli harf ise bir değişiklik olmadan “-s” şeklinde eklenir.

Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables! 1 sv20993 521509290

Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables! 5 table2 2

Eğer /-y/ den önceki harf bir sessiz harf ise /-y/ harfi düşer ve yerine “-ies” eklenir.

Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables! 1 sv20993 521509290

Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables! 7 table3 2

Irregular Plurals

Bazı çoğul isimler ise “-s” kuralı uygulanmadan çoğul yapılırlar.

Bunlara düzensiz çoğullar (irregular plurals) diyoruz.

 • Düzensiz olduklarından tekil, çoğul ayrımını yapabilmek için çoğul hallerini bilmek gerekir.
 • Aşağıdaki tabloda düzensiz çoğullardan en sık kullanılanları göreceksiniz.

Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables! 1 sv20993 521509290Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables! 9 table4 1

Bazı isimlerin ise tekil ve çoğul halleri aynıdır.

Aşağıdaki tabloda tekil ve çoğul halleri aynı olan isimlerden sık kullanılanları göreceksiniz.

Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables! 1 sv20993 521509290Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables! 11 table5

Uncountable Nouns

Bu bölümde ise sayılamayan isimlerin özelliklerine göz atalım.

 

 • Sayılamayan isimlerin sadece tekil halleri vardır
 • Sayılamayan isimlerle beraber tekil yapılar kullanılır. Örneğin be fiili “are” değil “is” halini almaktadır.
 
 • Aşağıdaki tabloda sık kullanılan bazı sayılamayan isimler bulunmaktadır.

Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables! 1 sv20993 521509290Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables! 13 table6

Sayılamayan isimleri sayılabilir hale getirmenin bir kaç yolu vardır.

 • Sayılamayan isimler içinde bulundukları nesne ile birlikte kullanıldığında sayılabilir olurlar.
 • Sayılamayan isimler ağırlıklarla veya birimlerle kullanıldıklarında sayılabilir olurlar.
 • Çoğul eki isme değil birime eklenir.

Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables! 1 sv20993 521509290

Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables! 15 table7

Tekil Kullanımlar

Bir sonraki sayfadan itibaren sayılabilir ve sayılamayan isimlerle sık kullanılan yapıları göreceksiniz. Bu yapıların genel özellikleri anlatılacak olup istisnalara değinilmeyecektir. Bu sebeple sonraki sayfalarda göreceğiniz bilgilerin farklı kullanımları da bulunmaktadır.

 

Eğer detay bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız daha sonraki seviyelerde ayrıntıları ve istisnaları inceleyebilirsiniz.

 

Sayılabilir tekil isimlerin cümle içinde kullanımını inceleyelim.

 • Sayılabilir tekil isimlerle cümlenin olumlu, olumsuz veya soru cümlesi olmasına bakılmaksızın “a/an” kullanılır.

Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables! 16 sv20993 521509290

I have a dog.


I don’t have an apple.


Do you have a pencil?


 • a/an tercihi yaparken isimlerin okunuşlarına göre karar verilmelidir. Örneğin “hour” kelimesi okunurken “h” sessiz harfi telaffuz edilmez, “university” kelimesi de okunurken “y” sessiz harfi ile telaffuz başlar.
Çoğul Kullanımlar

Sayılabilir çoğul isimlerle olumlu cümleleri inceleyelim.

 • Sayılabilir çoğul isimlerle olumlu cümlelerde some (bir miktar) / a lot of (çok)/ a few (birkaç) yapıları kullanılır.

Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables! 16 sv20993 521509290

There are some students in the class.


He has a lot of cars.


There are a few potatoes on the table.

Sayılabilir çoğul isimlerle olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılanlara bakalım.

 • Sayılabilir çoğul isimlerle olumsuz ve soru cümleleriyle a lot of (çok) / any (hiç) / many (çok) yapıları kullanılır.

Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables! 16 sv20993 521509290

There aren’t any students in the class.

Are there any students in the class?


He doesn’t have a lot of cars.

Does he have a lot of cars?


There aren’t many potatoes.

Are there many potatoes?

Sayılamayan Kullanımlar

Sayılamayan isimlerle olumlu cümleleri inceleyelim.

 • Sayılamayan isimlerle olumlu cümlelerde some (bir miktar) / a lot of (çok)/ a little (biraz) yapıları kullanılır.
 • Sayılamayan isimlerle tekil fiiller kullanılır.

Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables! 1 sv20993 521509290

There is some water in the fridge.


He has a lot of money.


There is a little bread at home.

Sayılamayan isimlerle olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılanlara bakalım.

 • Sayılamayan isimlerle olumsuz ve soru cümleleriyle a lot of (çok) / any (hiç) / much (çok) yapıları kullanılır.

 • Sayılamayan isimlerle tekil fiiller kullanılır.

Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables! 1 sv20993 521509290

There isn’t any water in the fridge.

Is there any water in the fridge?


He doesn’t have a lot of money.

Does he have a lot of money?


​There isn’t much bread.

Is there much bread?

How many / How much

Miktar sormak için kullanılan How many / How much yapılarını inceleyelim.

 • How many sayılabilir çoğul isimlerle “kaç tane” anlamında kullanılır.
 • How much sayılamayan isimlerle “ne kadar” anlamında kullanılır.
 • “How …..” kalıbında boşluğa soru da olsa “ne kadar” anlamında “any” getirilemez.

Unit 4: What is in my fridge? Fruits and Vegetables! 1 sv20993 521509290

How many shoes do you have?


How much shampoo have we got?

How many / How much Pratik Bilgiler

1) Sayılabilir isimlerin düzensiz olma ihtimallerine dikkat edilmelidir.

 

2) Sayılamayan isimlerden önce birim varsa sayılabilir olurlar

 

3) Bu konunun daha iyi pekişmesi için “There is / There are” konusunu da inceleyin.

Grammar Exercise


olgu

Cepte İngilize Yazarı