Unit 8: Verbs in Classroom

Useful Language Exercise

Grammar: Present Continuous Tense Video Anlatım

Grammar: Present Continuous Tense Ders Notları

Present Continuous Tense

Öncelikle Türkçe karşılığı Şimdiki Zaman olan bu zamandaki Türkçe cümlelere bakalım.

Örnekler daha önceki konularda gördüğümüz cümle sıralamasına göre verilmiştir.

Unit 8: Verbs in Classroom 1 sv20993 521509290

Subject + Object + Verb

Ben(S) + İngilizce(O) + çalışıyorum(V)

*Yukarıdaki örnek cümle Şimdiki Zaman ile yapılmıştır. Ders çalışmak eyleminin cümlenin kurulduğu anda yapıldığını görmekteyiz.

Şimdi ise İngilizce cümle sıralaması kuralına uygun bir Present Continuous Tense cümleye bakalım.

Unit 8: Verbs in Classroom 1 sv20993 521509290

Subject + am/is/are + Verb ing + Object

I(S) + am studying(V) + English(O)

*Yukarıdaki örnek cümlede ise İngilizce bir Present Continuous Tense cümlesi görülmektedir. Ders çalışmak anlamına gelen “study” fiilinin konuşma anında gerçekleştiğini görmekteyiz.

Present Continuous Tense ile cümlelerin nasıl kurulduğuna, hangi kurallarla oluşturulduğuna bakalım.

I + am + V-ing.

He/She/It + is + V-ing

You/We/They + are + V-ing

Unit 8: Verbs in Classroom 1 sv20993 521509290

I am reading books.


He is playing computer games.


She is watching television.


It is coming to us.


You are playing computer games.


We are watching television.


They are studying English.

Present Continuous Olumsuz Cümleler.

Present Continuous Tense ile Olumsuz Cümlelerin nasıl kurulduğunu inceleyelim.

I + am + not +V-ing.

He/She/It + is + not + V-ing

You/We/They + are + not + V-ing

Unit 8: Verbs in Classroom 1 sv20993 521509290

I am not reading books.


He is not playing computer games.


She is not watching television.


It is not coming to us.


You are not playing computer games.


We are not watching television.


They are not studying English.

Yardımcı fiil ve olumsuzluk eki kısaltarak yazılabilir.

Sadece “am” yardımcı fiili kısaltılamaz.

is+not=isn’t

are+not= aren’t

Unit 8: Verbs in Classroom 1 sv20993 521509290

He isn’t playing computer games.

She isn’t watching television.

It isn’t coming to us.

You aren’t playing computer games.

We aren’t watching television.

They aren’t studying English.

Present Continuous Soru Cümleleri

Soru Cümleleri nasıl kurulur bakalım.

  • Soru cümlesi kurarken “am/is/are” yardımcı fiili özneden önce kullanılır.
  • Bilgi isteyen sorularda “Wh-” soru kelimeleri cümlenin başına gelir.

(Wh-) Am/Is/Are + Özne(S) + V-ing + Nesne(O) ?

Unit 8: Verbs in Classroom 6 sv20993 521509290

+ He is reading books.

Is he reading books ?


+ She is playing computer games.

Is she playing computer games ?


+ He is writing a book.

What is he writing?


+ I am reading books.

Are you reading books ?


+ They are playing computer games.

Are they playing computer games ?


+ We are going to school.

Where are we going?


Present Continuous Soru Cümlelerin Cevaplanması

Soru Cümlelerinin nasıl cevaplandığına bakalım.

  • Yes/ No soru cümlelerine kısa cevap verilir.
  • Bilgi isteyen sorulara cümle kurarak cevap verilir.

Unit 8: Verbs in Classroom 1 sv20993 521509290

Are you reading books ?

Yes, I am.


Are they playing computer games?

No, they aren’t.


Where is she writing?

She is writing a book.

V-ing Kuralları

Fiillere gelen “-ing” takısı bazı durumlarda değişkenlik gösterir.

1) Bir sessiz harften sonra “-e” gelirse “-e” düşer ve “–ing” eklenir.

Unit 8: Verbs in Classroom 1 sv20993 521509290

Unit 8: Verbs in Classroom 9 1

2) Bir sesli + Bir sessiz harf gelirse sessiz harf çift yazılır ve “–ing” eklenir.

(w,y, ve x harfleri hariç)

Unit 8: Verbs in Classroom 6 sv20993 521509290

Unit 8: Verbs in Classroom 11 3

3) İki sesli + bir sessiz harf varsa “-ing” eklenir; sessiz harf çift yazılmaz.

Unit 8: Verbs in Classroom 6 sv20993 521509290

Unit 8: Verbs in Classroom 13 4

4) İki sessiz harf varsa “-ing” eklenir; sessiz harf çift yazılmaz.

Unit 8: Verbs in Classroom 6 sv20993 521509290

Unit 8: Verbs in Classroom 15 5

Present Continuous Kullanılan Durumlar

Bu bölümde ise Present Continuous Tense’in günlük hayatta hangi durumlarda kullanıldığına bakalım.

1) Konuşma anında gerçekleşen eylemlerde.

Unit 8: Verbs in Classroom 6 sv20993 521509290

I am watching a movie now.

Şu anda bir film izliyorum.

2) Belirli bir süredir devam eden eylemlerde.

Unit 8: Verbs in Classroom 6 sv20993 521509290

He is learning English.

O İngilizce öğreniyor.

3) Planlanmış gelecek eylemlerde kullanılır.

Unit 8: Verbs in Classroom 6 sv20993 521509290

They are meeting tonight.

Onlar bu gece buluşacaklar.

4) Tekrar eden rahatsız edici eylemlerde.

Unit 8: Verbs in Classroom 6 sv20993 521509290

You are always sleeping late!

Her zaman geç yatıyorsun!

*Normal şartlarda devamlı tekrarlanan eylemlerde Present Simple Tense kullanılır. Fakat cümle bir kişinin tekrarlanan eylemden duyduğu rahatsızlığı belirtiyorsa Present Continuous kullanılmalıdır!

Present Continuous Zaman Zarfları

NOW-RIGHT NOW-AT THE MOMENT

Bu zaman zarfları eylemin konuşma anında geçtiğini belirtirler. Bunlar gibi LISTEN-LOOK-SHHH! Gibi ünlem ifadeleri de genellikle eylemin konuşma anında gerçekleştiğini belirtebilirler.

Unit 8: Verbs in Classroom 6 sv20993 521509290

My dad and uncle are repairing our car right now.


Listen! Somebody is calling for help!


* Yukarıdaki cümleler konuşma anında gerçekleşmektedirler.

TODAY-TONIGHT-TOMORROW

*Tomorrow haricinde yukarıda bulunan zaman zarfları duruma göre gelecek zamanla kullanıldığı gibi geçiçi eylem de bildirebilirler.

Unit 8: Verbs in Classroom 6 sv20993 521509290

I don’t usually take notes, but I am taking notes today.

(GEÇİÇİ)


Good morning! I am very happy because I am meeting with my girlfriend today!

(GELECEK)

Zaman Zarflarının cümle içinde kullanımlarını örnekleriyle beraber inceleyelim.

Unit 8: Verbs in Classroom 6 sv20993 521509290

I am eating lunch now.


He is reading a book at the moment.


We are meeting tonight.


Shhh! The baby is sleeping.


Listen! Somebody is crying.

Present Continuous Pratik Bilgiler

1 ) Türkçe’de “-yor” ekiyle biten her fiil Present Continuous olarak düşünülmemelidir.

Örneğin “Seni Seviyorum” – “I love you” olarak ifade edilir çünkü “love” genel bir yargı belirtir. Bu tür fiillerin kullanımına ileriki konularda değineceğiz.

2) Bir cümlenin Present Continuous olarak düşünülebilmesi için hareket bildirmesinin yanında o an gerçekleşiyor olması, gelecek zaman içermesi veya geçici bir eylem bildirmesi gerekir.

Grammar Exercise


olgu

Cepte İngilize Yazarı