UNIT 2: What is around my table?

Vocabulary

Vocabulary Exercise

Find the correct pairs of the pictures and vocabulary.

Useful Language Exercise

Grammar: There is / There are - Video Anlatım

Grammar: There is / There are - Ders Notları

There is-There are

Türkçe’de var anlamında kullanılır.
Var olan nesne tekil veya sayılamayan ise “There is”
Çoğul ise ” There are” kullanılır.

There + is + a/an + Singular Noun ( Tekil İsim)

There is a book on the table.

*Yukarıdaki örnek cümlede “a book” nesnesi bir adet olduğu için “There is” kullanılmıştır. Cümle ” Masanın üzerinde bir kitap var.” anlamına gelmektedir.

Şimdi ise “There are” kullanımını inceleyelim.

There + are + Plural Noun (Çoğul İsim)

There are three books on the table.

*Yukarıdaki örnek cümlede “three books” nesneleri çoğul olduğu için “There are” kullanılmıştır. Cümle ” Üç kitap var.” anlamına gelmektedir.

There is-There are​ Olumsuz Cümleler.

Cümleleri olumsuz yapmak için “not” olumsuzluk eki kullanılır.
Tekil veya sayılamayan nesneler ile “There isn’t” yapısı kullanılır.
Çoğul nesneler ile “There aren’t” yapısı kullanılır.

There + is/are + not + Nesne(O)

+ There is a cat on the wall.

– There isn’t a cat on the wall.


+ There are some students in the class.

– There aren’t any students in the class.

There is / There are Soru Cümleleri

Tekil veya sayılamayan nesnelerde “Is there” kullanılır.
Çoğul nesnelerde ise “Are there” kullanılır.
Bilgi isteyen sorularda “Wh-“ soru kelimeleri cümlenin başına gelir.

Is/Are there + Nesne (O) ?

+ There is a cat on the wall.

Is there a cat on the wall ?


+ There are some students in the class.

Are there any students in the class ?


+ There are three apples.

How many apples are there?

* How many soru kelimesinden sonra gelen isim daima çoğul olmalıdır!

There is / There are Soru Cümlelerin Cevaplanması

Yes/ No soru cümlelerine kısa cevap verilir.

Bilgi isteyen sorulara cümle kurarak cevap verilir.

Is there a cat on the wall ?

Yes, there is.


Are there any students in the class ?

No, there aren’t.


How many apples are there?

There are three apples.

a/an - some - any

Bu konunun içinde a/an – some – any kalıplarına bir göz atmakta fayda var.

a /an tekil isimlerle birlikte kullanılır. Olumlu, olumsuz ve soru cümlesinde kullanılabilir. Ardındaki ismin okunuşuna göre “a” ya da “an” olarak kullanılır. Eğer okunuşa göre ilk söylenen sessiz ise “a”, sesli ise “an” kullanılır. Örneklerdeki isimlerin okunuşlarına Video Sözlüğü kullanarak erişebilirsiniz.

a dog – an apple

a cat – an orange

a pencil – an artist

a university – an hour

Grammar Exercise


olgu

Cepte İngilize Yazarı

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir